Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 

 

  Prof. univ. emerit dr. ing. Mihail Voicu

Membru al Academiei Române

 

 

                        

                                                                      


|    Date personale    |    Activitatea didactică    |    Activitatea ştiinţifică    |    Publicaţii    |    Varia     |    Contact     |

Câteva cărți

Voicu M., INTRODUCERE IN AUTOMATICA (Editura POLIROM, 2002).

Voicu M. (Ed.),  ADVANCES iN AUTOMATIC CONTROL. (Kluwer Academic Publishers, 2004).

Voicu M., TEORIA SISTEMELOR (Editura Academiei Române, 2008);

                           & cap. 3 de curs  - Procese stochastice și teoria filtrării

                                   Voicu M., TEHNICI DE ANALIZĂ A STABILITĂȚII SISTEMELOR AUTOMATE, (Editura Tehnică, Bucureşti, 1986)

                            Voicu M., Systems Theory with Engineering Applications (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2021)                        

                          Voicu M., Pastravanu O., NON-RECURSIVE BEHAVIOURAL MODELS IN CONTROL ANALYSIS AND DESIGN

                           Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2023

 

Publicații privind stabilitatea pe componente

Voicu M., Free response characterization via flow invariance. 9th World Congress of IFAC, 1984, vol. V, 12-15

Voicu M., Componentwise asymptotic stability of the linear constant dynamical systems. IEEE Trans. AC, 1984, no. 10, 937-939

Voicu M., Application of flow-invariance method in control theory. 10th World Congress of IFAC,1987, vol. 8, 364-369

Păstrăvanu O., Voicu M., Interval matrix systems – flow invariance and componentwise asymptotic stability. Diff. and Int. Eq., 2002, vol. 15, no. 11, 1377–1394

Păstrăvanu O., Voicu M., Necessary and sufficient conditions for componentwise stability of interval matrix systems. IEEE Trans. AC, 2004, no. 5, 1016-1021

Păstrăvanu O., Voicu M., Generalized matrix diagonal stability and linear dynamical systems. Linear Algebra and Its Appl., 2006, vol. 419, 2-3, 299-310.

Publicaţii recente

Voicu M. (Ed.), Advances in Automatic Control. Kluwer Academic Publishers,

International Series in Engineering and Computer Science, 754, Boston, 2004; 456 p.

Păstrăvanu O., Voicu M., On the componentwise stability of linear systems. International Journal

                          of Robust and Nonlinear Control, Vol. 15, Issue 1; pp. 15 23.

Păstrăvanu O., Matcovschi M.-H., Voicu M., Diagonally-invariant exponential stability.

16th World Congress of International Federation of Automatic Control,

Prague, July 4-8, 2005; Proceedings on CD; 6 p.

Voicu M., Secolul XXI sau cum descinde secolul XXI din mileniul II.

                          Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006; 174 p.

Voicu M., Qualitative analysis of dynamical system via flow-invariance method. Invited conference;

                          5th Europ. Conf. on Intelligent Systems and Technology (ECIT 2008), Romanian Academy, Iasi Branch, 2008.

Voicu M., Systems Theory (in Romanian).  Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008; 416 p.

Păstrăvanu O., Matcovschi M. Voicu M., Invariant-set-based analysis and design; a survey of some noticeable

                        contributions. Romanian J. of Information Sci & Technology, 2009, nr. 4, pp. 425-439.

Voicu M., Internal evaluation of study programme quality.  Quality Assurance Rev. for Higher Educ., 2009, nr. 1, pp. 79- 83.

Voicu M., Păstrăvanu O., Dima A. (Eds.), Proc. of  4th National Conference of Romanian Academy of Technical Sciences,

                        Iaşi, Nov. 19-20, 2009, vol. 1.  AGIR , Bucureşti, 2009; 324 p.

Voicu M, 2009, Elemente de teoria distribuţiilor. În Dumitrache I. (coord.), Automatica, Editura Academiei Române,

                         vol. I, subcap. 1.4, pp. 91-104; ISBN 978-973-27-1883-4, 978-973-27-1882-7                                

                                 Voicu M., 2009, Proprietăţi structurale. În Dumitrache I. (coord.), Automatica, Editura Academiei Române,

                                                          vol. I, cap. 5, pp. 229-255; ISBN 978-973-27-1883-4, 978-973-27-1882-7

                                 Voicu M., 2009, Conducerea optimală. În Dumitrache I. (coord.), Automatica, Editura Academiei Române,

                                                          vol. I, subcap. 13.3, pp. 648-670; ISBN 978-973-1883-4

Voicu M., Interconexiuni. Editura Academiei Române, București, 2010.

Voicu M., Robust controller including a modified Smith predictor for AQM supporting TCP flows. Control Engrg and Appl. Informatics,

                       2012, Vol.14, No.3, pp. 3-8.

Matcovschi M. H., Pastravanu O., Voicu M., 2012, Right bounds for eigenvalue ranges of interval matrices - Estimation principles vs global optimization,

                       Journal of Control Engineering and Applied Informatics, vol. 14, no. 1, pp. 3-13.

                                                                Pastravanu O., Matcovschi M., Voicu M., Row and Column Representatives in Qualitative Analysis of Arbitrary Switching Positive Systems.

                                                        ROMJIST, No. 1-2, Vol. 19, 2016, 127-136

                                Pastravanu O., Matcovschi M., Voicu M., Interval matrix systems and invariance of non-symmetrical contractive sets.

                                                       ROMJIST, No. 1-2, Vol. 19, 2016, 137-147

                                Pastravanu, O., Matcovschi, M.H., Voicu M., 2017, Generalization of a flow-invariance criterion. 21st International Conference on System Theory,

                                                       Control and Computing (ICSTCC), IEEE Xplore.

                                Pastravanu, O., Matcovschi, M.H., Voicu, M,. 2017, Perron-Frobenius theory applied to Leontief economic systems. In

                                                       Journal of Engineering Science and Innovation (JESI-ASTR).                               

                                Voicu M., Systems Theory with Engineering Applications.

                                                         Cambridge Scholars Publishing, 2021, ISBN: 1-5275-7264-1, ISBN13: 978-1-5275-7264-5

                                Voicu M., Pastravanu O., NON-RECURSIVE BEHAVIOURAL MODELS IN CONTROL ANALYSIS AND DESIGN

                        Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2023

 

 

 

Un interviu

                                ZIP  Voicu M., Ghici cine vine la cină?  Interviu TV.

                           

                                                                                 Site designed, maintained and webmastered by Mihail Voicu

                                Last modified: February 2024


Câteva date personale


Studii

*       1961       - Liceul teoretic din Paşcani, secţia reală

*       1966       - Facultatea de Electrotehnică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

*       1977       - Facultatea de Matematică, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

*       1972/73  - Universitatea Tehnică din Karlsruhe (Germania), Institutul de Sisteme Automate,   

                                      specializare în teoria  sistemelor; finalizarea tezei de doctorat

*       1974       - Doctor inginer în specialitatea automatizări industriale, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi


Experienţa profesională

            în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

*         1967 – 1975:       asistent universitar

*         1975 – 1986:       şef de lucrări

*         1986 – 1990:       conferenţiar universitar(supl.)

*         1990 –  2012:      profesor universitar

*         2012  prezent:  profesor universitar emerit

*        Facultatea de Automatică şi Calculatoare

*        Catedra de automatică şi informatică aplicată

 

Competenţe profesionale

*      Teoria sistemelor şi Automatică

*      Automatizări industriale şi în energetică


Funcţii de conducere în învăţământ şi cercetare

*       2018 prezent:   Secretarul Biroului Academiei Române - Filiala Iaşi

*       20142018:      Preşedintele Academiei Române - Filiala Iaşi

*       20122014:      Secretarul Biroului Academiei Române - Filiala Iaşi

*       2008 2012:      Preşedintele Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

*       2006 2012:      Preşedintele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii                              

*       2004 – 2008:      Prorectorul didactic al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi
                              Preşedintele Consiliului Academic
, Preşedintele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

*       1992 – 2004:      Decanul Facultăţii de Automatica şi Calculatoare
                              În acest timp s-a construit şi s-a dat in funcţiune, la 30 septembrie 1998, noua clădire a

                                    Facultăţii de Automatică şi Calculatoare (7690mp, investiţie MEC, în valoare de

                                    2.300.000 USD – la la cursul din  31.12.1998) pentru circa 120 cadre didactice

                                    şi 1400 studenţi.

                                    Primele cursuri de automatizări s-au ţinut începând cu anul  universitar 1962-1963.

                                    Învăţământul de automatică şi calculatoare a luat fiinţă în 1978 în cadrul Facultăţii de

                                    Electrotehnică. Facultatea de Automatică şi Calculatoare a luat fiinţă în 1990.

*       1990 – 1992:      Şeful Catedrei de Automatică şi informatică industrială

*       2005 – 2010:      Directorul Centrului de excelenţă „Teoria şi ingineria sistemelor”

*       1996 – 2012:      Directorul coordonator al Editurii „Politehnium” din Iaşi

*       1995 – 2005:      Directorul Centrului de cercetări „Automatica şi informatică tehnică”

*       2007 2014:      Preşedintele Comisiei de experţi permanenţi pentru Stiinţe Inginereşti II (CEPSI II), ARACIS  

*       1991 – 1993.      Rectorul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

 

Titluri ştiinţifice (selectie)

*             membru corespondent al Academiei Române

*             membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, preşedintele Filialei Iaşi  

*              vicepreşedinte al Comisiei de automatica teoretica si teoria controlului optimal

                                         în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române

*             membru senior al Institute of Electrical and Electronics Engineers (Control Systems Society) (SUA)

*             membru al American Mathematical Society (SUA)

*             membru în Comitete Tehnice ale International Federation of Automatic Control (IFAC)

*             iniţiator, membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Române de Automatica şi Informatică Tehnică

*             membru al Forumului pentru Societatea Informaţională (Academia Română)

                  SUS


Activitatea didactică


Cursuri

*              Introducere în automatică (vezi suportul de curs)

*             Teoria sistemelor I            (vezi fişa disciplinei)

*             Teoria sistemelor II           (vezi fişa disciplinei)

*             Sisteme automate cu parametri distribuiţi  (vezi fişa disciplinei)

bazate pe urmatoarele manuale (selecţie)

*             Voicu M., Teoria sistemelor, Institutul Politehnic din Iaşi, 1980; 589 p. (2 vol.).

*          Voicu M., Asandei D., Echipamente telemecanice, Institutul Politehnic din Iaşi, 1982; 185 p.

*          Voicu M., Silion R., Păstrăvanu O., Codreanu C., Grigoraş V., Bibliotecă de programe pentru aplicaţii în

                         teoria sistemelor, Institutul Politehnic din Iaşi, 1984; 320 p.

*          Voicu M, Lazăr C., Sisteme de conducere a roboţilor industriali, Institutul Politehnic din Iaşi, 1987; 230 p.

*          Voicu M. Păstrăvanu O., Schönberger F., Ferariu L., Introducere în automatică, culegere de probleme,

                         Editura Matrixrom (ISBN 973 685 135 4), Bucureşti, 2000; 220 p.

*          Voicu M., Introducere în automatică, ediţia a II-a, Editura POLIROM (ISBN 973 681 111 5), Iaşi, 2002;

                         XIV+264 p.

                 SUS


Activitatea ştiinţifică


Cercetări teoretice în domeniul teoriei sistemelor şi al automaticii

*       Caracterizarea proprietăţilor sistemelor dinamice

*       Modelare, simulare, identificarea parametrilor, estimarea stării, diagnoza proceselor

*       Sinteza regulatoarelor automate, aplicaţii de timp real şi ale IA în automatică

*       Conducerea optimală şi adaptivă a sistemelor dinamice

*       Aplicarea metodei invarianţei de flux în analiza şi sinteza sistemelor dinamice

*       Analiza şi sinteza sistemelor dinamice bazată pe modele nerecursive

Cercetări teoretice şi aplicative in domeniul automatizărilor

*       Traductoare, regulatoare automate, dispozitive de comandă, de protecţie şi de semnalizare

*       Automatizări industriale şi în electro- şi termoenergetică

*       Sisteme de vedere artificiala şi de recunoaştere a formelor cu aplicaţii în robotică

*       Roboţi industriali, sisteme de fabricaţie flexibile integrate cu calculatorul

Rezultate

*         Distribuţia spaţială a potenţialului şi gradientului de potenţial funcţie de parametrii inductivi şi capacitivi

        ai unei bobine cilindrice modelată ca sistem dinamic cu parametri distribuiţi

*         Identificarea completă a proceselor dinamice liniare deterministe continue în timp pe baza matricei

        Hankel a coeficienţilor Taylor ai unei funcţii de transfer

*         Definirea şi analiza regimului deformant din reţelele electrice industriale ca proces aleatoriu;

        compensarea optimala a regimului deformant utilizând filtre Wiener autoadaptive

*         Interconexiunea Kirchhoff, interconectabilitatea Kirchhoff ca proprietate a sistemelor dinamice

        multivariabile şi elementele patologice ale interconxiunii Kirchhoff

*         Definirea şi caracterizarea stabilităţii asimptotice pe componente, stabilităţii exponenţial

        asimptotice pe componente, stabilităţii absolute pe componente, stabilizării pe componente

        şi estimatorului de stare cu eroare descrescătoare exponenţial pe componente

*         Baza matematica a testării experimentale a controlabilităţii stării utilizând modelul nerecursiv

        al unui sistem dinamic liniar şi sinteza regulatorului după stare în problema de conducere optimală

        liniar-pătratică

*         Rezultatele cercetărilor aplicative, în cadrul unor contracte de cercetare, s-au concretizat în

        soluţii finalizate prin zece brevete de invenţie

*         Dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice în domeniul automaticii şi informaticii

        industriale: cinci proiecte TEMPUS (1 - coordonator); director de grant CNFIS cod 6, poz. 2,

        (finanţat de Banca Mondiala şi Guvernul României, 220.000 USD), sistem integrat de

        laboratoare pentru studiul domeniului fabricaţiei asistate de calculator

Conducere de doctorat în automatică

*       Doctori

*      Octavian Păstrăvanu, Modelarea şi conducerea sistemelor dinamice cu parametri necunoscuţi, 1992.

*      Bogdan Moroşan, Sisteme cu structură variabilă numerice, abordate prin metoda invarianţei de flux, 1994.

*      Elena Poli, Tehnici de programare în timp real destinate conducerii proceselor industriale, 1995.

*      Teodor Marcu, Tehnici de recunoaştere a formelor pentru diagnoza proceselor industriale, 1995.

*      Francisc Schönberger, Metode şi tehnici de autoacordare a algoritmilor de conducere numerică

                             a proceselor industriale, 1998.

*      Gabriela Varvara, Contribuţii la modelarea hemoreologică cu aplicaţii la reţelele microvasculare, 1998.

*      Silviu Ifrim, Metode sintactice în recunoaşterea formelor cu aplicaţii în automatizarea flexibilă, 1998.

*      Letiţia Mirea, Tehnici ale inteligenţei artificiale aplicate la diagnoza proceselor industriale, 2002.

*      Elena Şerban, Sinteza automată a semnalelor de excitaţie pentru instalaţii de testare în ingineria seismică, 2003.

*      Lavinia Ferariu, Algoritmi evolutivi de conducere a proceselor industriale, 2004.

*      Otilia Păduraru, Studii computaţionale asupra mecanismelor de generare a pachetelor de impulsuri

                             în neuronii corticali, 2005.

*      Mircea Hulea, Analiza şi proiectarea unui sistem pentru recunoaşterea vocală independentă de vorbitor,

                             bazat pe reţele neuronale, 2008.

*   Cristina Hălăucă, Controlul predictiv generalizat în domeniul delta, 2009.

*      Mircea Lazăr, Algoritmi de control predictiv pentru sisteme neliniare, 2009.

                      SUS


Publicaţii


367 publicaţii ştiinţifice, manuale universitare, rapoarte şi referate ştiinţifice, din care:

·         227  lucrări ştiinţifice originale publicate, din care:

                    35 monografii/capitole, din care: 11 monografii, 24 capitole de cărţi

                    78 de lucrări în reviste, din care: 26 ISI, 52 BDI

                             104 lucrări în volume, din care: 101 în proceedings (39 ISI sau BDI) şi 3 independente

                               10 brevete de invenţie

·           17  manuale universitare și suporturi de curs

·           66  rapoarte de cercetare ştiinţifică (granturi şi contracte )

·           56  referate, conferinţe şi comunicări (22 la Comisia de automatică teoretică şi teoria controlului optimal

                  a Filialei Iaşi a Academiei Române)

Lucrări publicate

I.  Monografii și capitole de cărți

1.        Bejan I., Balaban G., Voicu M., Ţiţariu I., Pal C., Asandei D., Cercetări privind modulatorul magnetic cu ieșirea la

         frecvența dublă. Institutul Politehnic Iași, 1975, 217 pag.

2.  Voicu M., Tehnici de analiză a stabilității sistemelor automate. Editura Tehnică, București, 1986, 390 pag.

3.        Păstrăvanu O., Voicu M., Eigenvalues assignment method based on non-recursive linear models. In V. Barbu (Ed.),

        Differential Equations and Control Theory, Logman (ISBN 0582 06691 3), Harlow, 1991, pp. 264-272.

4.  Păstrăvanu O., Voicu M., Mathematical background of self-learning pole placement via non-recursive linear models. In

        E.N. Houstis, J.R. Rice (Eds.), Artificial Intelligence, Expert Systems and Symbolic Computing, Elsevier (ISBN 0-444-

       89703-8), Amsterdam, 1992, pp. 331-342.

5.  Păstrăvanu O., Voicu M., A trajectory-related geometric insight on state feedback derived from Ackermann's formula.

        In R. Trappl (Ed.), Cybernetics and Systems, World Scientific Publications (ISBN 981 02 1991 1), Singapore, 1992, pp.

       237-244.

6.  Păstrăvanu O., Voicu M., Effects of sampled and quantized control on the geometry of reachability sets of linear continuous systems. In A. Sydow (Ed.), Computational Systems Analysis, Elsevier (ISBN 044489780 1), Amsterdam, 1992, pp. 221-226.

7.  Voicu M., Sisteme automate multivariabile. Editura Gheorghe Asachi” (ISBN 973 95650 8 5), Iași, 1993, 264 pag.

8.  Gabko P., Kopacek P., Voicu M. (Eds), Computer Science Topics in Automatic Control Engineering Education, Vienna

         University of Technology, Sept. 13-15, 1993; SEFI Documents, No. 10/1993 (ISBN 2 87352 012 4; http://www.sefi.be/?

        page_id=23), Brussels, 243 pp.

9.  Păstrăvanu O., Voicu M., Isopescu L., Călinescu R., Symbolic manipulation CAD for parametrized families of

        systems. In Stowell, F. A., West, D., Howell I. G. (Eds.), Systems Science: Addressing Global Issues, Plenum Press

       (ISBN 0 306 4452 0), New York and London, 1993, pp. 507-512.

10. Voicu M., Lazăr C., Schonberger F., Ifrim S., Predictive control of thermal treatment processes; Cap. 10. In P. Albertos et al (Eds), Control Engineering Solutions – a practical approach, The Institution of Electrical Engineers (ISBN 0 85296 829 9), London, 1997

11.  Voicu M., Păstrăvanu O., Non-recursive models in control system analysis and design, Editura Dosoftei (ISBN 973

        9135 31 5), Iași, 1997, 144 pag.

12.  Voicu M., Păstrăvanu O., Proprietăți temporale asociate inegalității frecvențiale Popov. În „Teorii de tip Popov, prezent și perspective”, Academia Română, București, 1999, pp. 67-74.

13.  Păstrăvanu O., Voicu M., Păstrarea stabilității asimptotice pe componente pentru o clasă generală de perturbații. În

      "Teorii de tip Popov, prezent şi perspective", Academia Română, București, 1999, pp. 35-40.

14.  Voicu M., Componentwise absolute stability of endemic epidemic systems. În "Teorii de tip Popov, prezent și perspective", Academia Română, București, 1999, pp. 97-104.

15.  Voicu M., Teoria sistemelor cu aplicații în bioingineria medicală. Editura Gheorghe Asachi”(ISBN 973 8050 70 7), Iași, 2001, 220 pag.

16.  Voicu M., Cauzalitatea – probleme epistemologice în modelarea matematică a sistemelor. În Prelegeri academice, vol. I (2002), nr. 1, Editura Apollonia (ISSN 1583-4514), Iași, 2002; pp. 75 -90.

17.  Voicu M., Păstrăvanu O., Componentwise asymptotic stability induced by symmetrical polyhedral time-dependent constraints. In V. Barbu et al. (Eds.), Analysis and Optimization of Differential Systems, Kluwer Academic Publishers, IFIP Series vol. 121 (ISBN 1-4020-7439-5), Boston, 2003; pp. 433-442.

18. Păstrăvanu O., Voicu M., Componentwise asymptotic stability − from flow-invariance to Lyapunov functions. In M. Voicu (Ed.), Advances in Automatic Control; Kluwer Academic Publishers (ISBN 1-4020-7607-X), Boston, 2004; pp. 257 – 270.

19. Voicu M., Păstrăvanu O., Setting up the reference input in sliding motion control and its closed-loop tracking performance. In M. Voicu (Ed.), Advances in Automatic Control; Kluwer Academic Publishers (ISBN 1-4020-7607-X), Boston, 2004; pp. 383 – 392.

20. Voicu M., Păstrăvanu O., Flow-invariance method in control – a survey of some results. In M. Voicu (Ed.), Advances in

      Automatic Control; Kluwer Academic Publishers (ISBN 1-4020-7607-X), Boston, 2004; pp. 393 – 434.

21. Voicu M. (Ed.), Advances in Automatic Control. Kluwer Academic Publishers, International Series in Engineering and

      Computer Science, Volume 754, ISBN 1-4020-7607-X; Boston, 2004; 456 pp.

22.  Voicu M., Conexiuni, Editura Politehnium (ISBN 973 621 066 9), Iași, 2004, 196 pag.

23.  Voicu M., Secolul XXI sau Cum descinde secolul XXI din mileniul II. Editura Academiei Române (ISBN (10) 973-27-1468-9;

         ISBN (13) 978-973-27-1468-3), București, 2006, 174 p.

24.  Consiliul Academic (coordonator Voicu M.), Manualul procedurilor pentru evaluarea si asigurarea calității educației.

       Editura Politehnium (ISBN 978-973-621-179-9), Iași, 2008, 498 pp.

25.    Voicu M., Teoria sistemelor. Editura Academiei Române (ISBN 978 973 27 1673 1), București, 2008, 416 pag.

26.    Voicu M., Elemente de teoria distribuțiilor. În Dumitrache I. (coord.), Automatica, Editura Academiei Române, 2009;vol.

          I, subcap. 1.4, pp. 91-104.

27.    Voicu M., Proprietăți structurale. În Dumitrache I. (coord.), Automatica, Editura Academiei Române, 2009; vol. 1, cap. 5,

        pp. 229-255.

28.    Voicu M., Conducerea optimală. În Dumitrache I. (coord.), Automatica, Editura Academiei Române, 2009; vol. I,

        subcap. 13.3, pp. 648-670, ISBN 978 973 1883 4.

29.    Voicu M., Păstrăvanu O., Dima A. (coord.), Ingineria românească – factor al dezvoltării durabile. Lucrările ediției a IV-a

         a Conferinței Naționale Zilele academice ale Academiei de Științe Tehnice din România (Iași, 19-20 noiembrie 2009),

         vol. 1. Editura AGIR (ISSN 2066-6586), București, 2009; 324 p.

30.    Voicu M., Constatări cu privire la aplicarea Metodologiei ARACIS în evaluarea de programe de studii de licență din

        domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației. În Korka M (coord.), Educație de calitate pentru piața muncii, Editura

        Universitară, București, 2009; Subcap. 3.1, pp. 78-92; ISBN 978 973 749 758 1.

31.    Voicu M., Nedevschi S., Crețu Vl., Standarde de calitate a conținutului pentru programele de studii de licență în

        domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației. În Korka M (coord.), Educație de calitate pentru piața muncii, Editura

        Universitară, București, 2009; subcap. 3.3, pp. 103-107; ISBN 978 973 749 758 1.

32.    Voicu M., Nedevschi S., Crețu Vl., Program-cadru pentru domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informației. În Korka M

        (coord.), Educație de calitate pentru piața muncii, Editura Universitară, București, 2009; subcap. 3.4, pp. 107-115; ISBN

        978 973 749 758 1.

33.    Voicu M., Seghedin N. (coordonatori), Manualul procedurilor pentru evaluarea şi asigurarea calității; ed. A 2-a revizuită și

        adăugită. Editura Politehnium, Iași, 2010; VI+750 p.

34.    Voicu M., Societatea postmodernă și societatea cunoașterii. În „Prelegeri academice”, vol. VIII (2009), Editura

        Academiei Române (ISSN 1583-4514), București, 2010; pp. 93-122.

35.    Voicu M., Interconexiuni, Editura Academiei Române (978-973-27-1969-5), București, 2010; pp. 302.

 

II.  Manuale universitare și suporturi de curs

36.    Suhar I., Vasilache V., Haba P., Agafiţei E., Creţu A., Kloetzer E., Voicu M., Cozma V., Electrotehnica, Îndrumar de laborator. Institutul Politehnic, Iași, 1970, 367 pag.

37.    Bejan I., Balaban G., Voicu M., Ţiţariu I., Pal C., Asandei D., Automatizări în sistemele energetice, Îndrumar pentru lucrări de laborator. Institutul Politehnic, Iași, 1975, 714 pag. (2 vol.).

38.    Voicu M., Ţiţariu I., Automatizări și protecția prin relee. Institutul Politehnic, Iași, 1976, 727 pag. (3 vol.).

39.    Bejan I., Voicu M., Ţiţariu I., Pal C., Asandei D., Protecția prin relee, Îndrumar pentru lucrări de laborator. Institutul Politehnic, Iași, 1978, 282 pag.

40.    Voicu M., Teoria sistemelor. Institutul Politehnic, Iași, 1980, 589 pag. (2 vol.).

41.    Voicu M., 15 experimente pentru Teoria sistemelor. Bibl. Institutului Politehnic, Iași, 1981, 135p.

42.    Voicu M., Asandei D., Echipamente telemecanice. Institutul Politehnic, Iași, 1982, 185 pag.

43.    Voicu M., Silion R., Păstrăvanu O., Codreanu C., Grigoraş V., Bibliotecă de programe pentru aplicații în teoria sistemelor. Institutul Politehnic, Iași, 1984, 320 pag.

44.    Voicu M., Lazăr C., Sisteme de conducere a roboților industriali. Institutul Politehnic, Iași, 1987, 230 pag.

45.    Voicu M., Introducere în automatică. Editura Dosoftei (ISBN 973 9135 60 9), Iași, 1998, 250 pag.

46.    Voicu M., Păstrăvanu O., Schönberger F., Ferariu L., Introducere în automatică, culegere de probleme. Editura Matrixrom (ISBN 973 685 135 4), București, 2000, 220pag.

47.    Voicu M., Prelegeri de automatică; suport de curs postuniversitar “Conducerea proceselor energetice”. Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi”, Iași, 2001,126 pag.

48.    Voicu M., Introducere în automatică (ediția a II-a revăzută și adăugită). Editura POLIROM (ISBN 973 681 111 5), Iași, 2002, XIV+264 pag.

49.    Voicu M., Introducere în automatică; suport de curs în format electronic, 357 slide-uri; accesibil din 2006 la http://mvoicu.intr-automatica.ac.tuiasi.ro/ (pe serverul delta.ac.tuiasi.ro al Catedrei de Automatică și informatică aplicată, Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași).

50.    Voicu M., Sisteme automate cu parametri distribuiți. Suport de curs în format electronic, 156 pag.; accesibil din 2007 la http://mvoicu.ac.tuiasi.ro/cv_voicu.htm (pe serverul delta.ac.tuiasi.ro al Catedrei de Automatică și informatică aplicată, Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași).

51.    Voicu M., Alămoreanu, M., Cojocaru D., Târnovan G. I., Cap. 12, Domeniul Științe inginerești. În Ivănescu I., Stanciu M. D., Florescu M. C. (coord.), Suport de curs pentru Formarea evaluatorilor ARACIS, Editura Qual Media, București, 2010; ISBN 978-606-8154-05-3, vol. II, pp.597-687.

52.    Voicu M., Introducere în automatică − suport de curs (în format tipărit). Editura Conspress, Bucureşti, 256 pag., 2013

 

       III.  Lucrari publicate in reviste

1.  Cercetări teoretice fundamentale în domeniul sistemelor dinamice şi al analizei şi sintezei sistemelor automate

a.        Caracterizarea proprietăților sistemelor dinamice cu referire la: circuite electrice, controlabilitate, stabilitate, interconexiunea Kirchhoff, teoria sistemelor, sisteme automate

2.        Voicu M., Contribution a la détermination de l'influence des paramčtres inductifs et capacitifs des bobines cylindriques sur les sollicitations de l'isolement transversal de la bobine soumise a l'onde de choc de tension. Bul. Institutului Politehnic din Iași, secția III, XIV (XVIII), 1969, 3-4, pp. 417-428.

3.        Voicu M., Contribution a la détermination de l'influence des paramčtres inductifs et capacitifs des bobines cylindriques sur les sollicitations de l'isolement transversal de la bobine soumise a l'onde de choc de tension, II. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XVI (XX), 1970, 3-4, pp. 97-104.

4.        Voicu M., A property of passive linear dipoles in nonsinusoidal permanent regime (in Romanian). Electrotehnica, 1970,

        nr. 7, pp. 233-236.

5.        Voicu M., Sebastian L., Analyse des Verzerrungsbetriebes von industriell angewandten elektrischen Netzwerken mittels dynamisch statistischer Methoden. Elektrotechnische Zeitschrift A (Deutschland), 1974, Heft 6, pp. 310-315.

6.        Sebastian L., Voicu M., Stabilität von Grenzschwingungen bei nichtlinearen Regelungssystemen mit zwei Nichtlinearitäten. Regelungstechnick und Prozessdatenverarbeitung (Deutschland), 1974, Heft 10, pp. 317-319.

7.        Voicu M., Über die Entwurfsvoraussetzungen der für die Dämpfung des Verzerrungsbetriebes von industriellen elektrischen Netzwerken bestimmten Resonanzfilter. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XX (XXIV), 1975, 3-4, pp. 83-90.

8.        Voicu M., Verzerrungsbetrieb als stochastitischer Prozess; eine allgemeine äquivalente Schaltung des elektrischen industriellen Netzwerkes, Unterlage des Verzerrungsbetriebes. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XXII (XXVI), 1976, 3-4, pp. 45-50.

9.        Voicu M., Analyse der inneren stochastischen Störung, formelle Ursache des Verzerrungsbetriebes von industriellen Netzwerken mittels dynamisch statistischer Methoden. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XXIII (XXVII), 1977, 3-4, pp. 53-60.

10.    Voicu M., Schätzung von Stromoberschwingungen der konventionellen Verzerrungsbetriebesquelle von industriellen elektrischen Netzwerken mittels Luenberger – Beobachters. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XXVI (XXX), 1980, 3-4, pp. 89-102.

11.    Voicu M., Kirchhoff interconnectability of linear constant dynamical systems. International Journal of Systems Science

      (ISSN 0020-7721; Great Britain), 1980, no. 8, pp. 907-919.

12.    Voicu M., Pathological phenomena in the Kirchhoff interconnected hypersystems. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XXX (XXXIV), 1984, 1-4, pp. 47-49.

13.    Voicu M., A sufficient asymptotic stability condition for discrete systems. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XXXII (XXXVI), 1986, 1-4, pp. 37-39.

14.    Voicu M., Păstrăvanu O., On the dimension of linear dynamical systems. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XXXIV (XXXVIII), 1988, 1-4, pp. 21-26.

15.    Voicu M., On the McMillan degree of a strictly proper rational matrix. Buletinul Institutului Politehnic din Iași (ISSN 1220 2169), secția IV, XXXIX (XLIII), 1993, pp. 35-40.

16.    Voicu M., Sufficient conditions for Hurwitz and Schur polynomials. Buletinul Institutului Politehnic din Iași (ISSN 1220 2169), secția IV, XLIV (XLVII), 1998, pp. 1-6.

17.    Voicu M., Păstrăvanu O., Time-domain and parametric L2-properties corresponding to Popov inequality. Kybernetika (ISSN 0023-5954; Czech Republic), vol. 38 (2002), no.5, pp. 617-629.

18.    Voicu M., Determination of McMillan degree via Hankel block matrices associated to Taylor series expansion. Studies in Informatics and Control (ISSN 1220 1766), vol. 16 (2007), no. 4, pp. 393-400.

 

b.    Modelare, simulare, identificarea parametrilor, estimarea stării, diagnoza proceselor

19.    Voicu M., Identification complčte des processus dynamiques linéaires. Revue Française d'Automatique, Informatique et de Recherche opérationnelle, nr. J-2, 1972, pp. 87-95.

20.    Giosan T., Voicu M., Formules d'approximation et d'interpolation par polynômes obtenues ŕ l'aide du déterminant

       Vandermonde. Bul. Inst. Politehnic din Iași, secția III, XVI (XX), 1970, 3-4, pp. 13-19.

21.    Voicu M., Digitale Simulation des Verzerrungsbetriebes von elektrischen industriellen Netzwerken als stochastischer

       Prozess. Bul. Inst. Politehnic din Iași, secția III, XXIV (XXVIII), 1978, 1-2, pp. 77-84.

22.    Păstrăvanu O., Voicu M., A microcomputer-based teaching environment for control engineering. Systems Analysis,

       Modelling and Simulation (0232-9298, Germany), 6 (1989), no. 11, pp. 933-937. Revista Systems Analysis, Modelling and

       Simulation (1984-2003) a fost încorporată în revista International Journal of Systems Science (ISSN 0020-7721, Great

       Britain); see http://www.tandfonline.com/loi/gsam20.

23.    Voicu M., Significance of bilinear terms in the mathematical model of the synaptic membrane (in Romanian). Buletinul

        științific al Universității Mihail Kogălniceanu, Iași, 1-4, 1992, pp. 19-23.

 

c.    Stabilizarea sistemelor, sinteza regulatoarelor și aplicații de timp real și ale IA în automatică

24.    Bejan I., Voicu M., Ţiţariu I., Asandei D., Pal C., Stability conditions for a nonlinear controller used for voltage automatic control. Bul. Inst. Politeh. din Iași, secția III, XXIV (XXVIII), 1978, 3-4, pp. 97-108.

25.    Lazăr C., Voicu M., Păstrăvanu O., Performances improvement using I-intelligent controller in case of Kessler's

       optimization criteria. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XXXIII (XXXVII), 1987, 1-4, pp. 73-78.

26.    Lazar C., Voicu M., Performances improvement using I-intelligent controller in case of state feedback stabilized systems

       with non zero initial condition. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, secţia III, XXXV (XXXIX), 1989, 1-2, pp. 19-24.

27.    Păstrăvanu O., Voicu M., Isopescu L., Design and real-time implementation of a structurally stable compensator for a

       BIBO unstable multi-model system. Studies in Informatics and Control (ISSN 1220 1766; Romania), vol. 1, 3, 1992, pp.

      215-225.

28.    Poli E., Pastravanu O., Voicu M., 1994, Design of real-time applications, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, tom XL

       (XLIV), secția IV Automatica şi Calculatoare, pp. 69-78; ISSN 1220-2169 (O versiune preliminară a fost comunicată în

       European Seminar on Automation and Control Technology Education, Technical University of Dresden (Germany), April

       21-23, 1993; publicată în SEFI Documents (Brussels), No. 9/1993 (ISBN 2 87352 011 6), pp. 167-178).

29.    Pastravanu, O., Ifrim, S., Lazar,C ., Voicu, M., 1996, Petri-net based approach to resource allocation in fuzzy distributed control, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, XLII (XLVI), secția IV, Automatica și Calculatoare, 109-114; ISSN 1220-2169 (O versiune preliminară a fost comunicată la Distributed Control '94, May 19-20, 1994, Czech Technical University of Prague; publicată în SEFI Documents (Brussels), No. 13/1994 (ISBN 2 87352 017 5), pp. 9-14).

30.    Voicu M., System matrix with prescribed off-diagonal entries obtained via state feedback. Buletinul Institutului Politehnic

       din Iași (ISSN 1220 2169), secția IV, XLIII (XLVIII), 1997, pp. 5-9.

31.    Voicu M., Robust controller including a modified Smith predictor for AQM supporting TCP flows; Control Engrg. and Appl.

        Informatics, 2012, Vol.14, No.3, pp. 3-8.

d.    Conducerea optimală şi adaptivă a sistemelor dinamice

32.    Voicu M., Auto-optimal compensation of deforming regime (in Romanian). Electrotehnica, 1976, nr.8, pp. 287-294.

33.    Voicu M., Theoretical problems concerning the design of the variable filters for optimal compensation of the deforming regime (in Romanian). Electrotehnica, 1978, nr.5, pp. 155-159.

34.    Voicu M., Wienerfilter für die optimale Dämpfung des Verzerrungsbetriebes von industriellen elektrischen Netzwerken.

        Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XXV (XXIX), 1979, 1-2, pp. 51-64.

35.    Voicu M., Adaptive Wienerfilter für die optimale Dämpfung des Verzerrungsbetriebes von industriellen elektrischen

         Netzwerken. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XXV (XXIX), 1979, 3-4, pp. 77-86.

 

e.    Aplicarea metodei invarianței de flux în analiza şi sinteza sistemelor dinamice, stabilitatea asimptotică (absolută) pe componente, robustețea stabilității asimptotice pe componente, stabilizarea pe componente, estimarea stării pe componente; sinteza sistemelor automate cu structură variabilă pe baza metodei invarianței de flux

36.    Voicu M., State constraints and asymptotic stability of linear constant dynamical systems. Buletinul Institutului Politehnic

        din Iași, secția III, XXVII (XXXI), 1981, 3-4, pp. 57-60.

37.    Voicu M., Componentwise asymptotic stability of the linear constant dynamical systems. IEEE Transactions on

        Automatic Control, ISSN 0018-9286, (USA), vol. AC-29 (1984), no. 10, pp. 937-939.

38.    Voicu M., Gerschgorinsche Kreise und die komponentenweise Stabilisierung. Buletinul Institutului Politehnic din Iași,

        secția III, XXXI (XXXV), 1985, 1-4, pp. 45-50.

39.    Voicu M., Ein Anwendungsbeispiel der komponentenweisen Stabilisierung. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția

        III, XXXI (XXXV), 1985, 1-4, pp. 57-60.

40.    Voicu M., Observing the state with componentwise exponentially decaying error. Systems & Control Letters 9 (ISSN

        0167-6911; The Netherlands) (1987), pp. 33-42.

41.    Voicu M., Moroşan B.-I., State space flow structure induced by sliding motion control. Buletinul Institutului Politehnic din

        Iași, secția III, XXXVI (XXXX), 1989, 3-4, pp. 25-29.

42.    Voicu M., Sufficient existence conditions of limit cycles. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, secția III, XXXVII (XXXXI),

       1990, 1-2, pp. 23-26.

43.    Voicu M., Moroşan B., Variable structure controller for feedback positioning of dc electric motor. Revue Roumaine des

        Sciences Techniques, ser. electr. energ. (ISSN 0035-4066), tom 32, 2, 1991, pp. 247-264.

44.    Moroşan, B. I., Voicu M., General sliding mode systems analysis and design via flow invariance method. Studies in

        Informatics and Control (ISSN 1220 1766; Romania), vol. 3, no. 4, Dec. 1994, pp. 347-366.

45.    Voicu M., Moroşan B. I., Variable structure control system characterization and design via flow -invariance method.

        International J. Automation Austria (ISSN 1562-2703), 1, vol. 5, 1997, pp. 12-15.

46.    Păstrăvanu, O., Voicu M., Preserving componentwise asymptotic stability under disturbances. Revue Roumaine des

        Sciences Techniques, ser. electr. energ. (ISSN 0035-4066), tom 45 (2000), 3, pp. 413-425.

47.    Păstrăvanu, O., Voicu M., Robustness of componentwise asymptotic stability for a class of nonlinear systems. Proc. of

        Romanian Academy, Series A ((ISSN 1454-8267), vol. 2 (2001), No. 1-2, pp. 61-67.

48.    Voicu M., Păstrăvanu O., State feedback and observer design ensuring componentwise exponential asymptotic stability.

        Buletinul Institutului Politehnic din Iași (ISSN 1220 2169), secția IV, XLVII (LI), 2001, 1-4, pp. 85-98.

49.    Păstrăvanu O., Voicu M., Componentwise asymptotic stability of interval matrix systems. Differential and Integral

        Equation (ISSN 0893-4983, USA), vol. 15, no. 11 (Nov. 2002), pp. 1377-1394.

50.    Păstrăvanu O., Voicu M., Flow-invariance and componentwise asymptotic stability of a class of nonlinear systems – the

        non-symmetrical case. Memoriile Secțiilor Științifice ale Academiei Române (ISSN 1224-1407), Tom XXV/2002, pp.7– 22.

51.    Voicu M, Păstrăvanu O., Exploring the componentwise absolute stability of endemic epidemic systems via SIR models.

        Control Engineering and Applied Informatics (ISSN 1454-8658), No. 4, 2002, pp. 23-28.

52.    Păstrăvanu O., Voicu M., Dynamics of a class of uncertain systems under flow-invariance constraints. Int. Journal of

        Mathematics and Mathematical Sci. (ISSN 0161-1712), vol. 2003, nr. 5 (January 21), pp. 263 – 294.

53.    Matcovschi M., Păstrăvanu O., Voicu M., Componentwise absolute stability of Hopfield neural networks without delay.

       Revue Roumaine des Sciences Techniques, ser. electr. energ. (ISSN 0035-4066), tom 48 (2003), 4, pp. 495 - 504.

54.    Păstrăvanu O., Voicu M., Necessary and sufficient conditions for componentwise stability of interval matrix systems.

        IEEE Transactions on Automatic Control (ISSN: 0018-9286, USA) vol. AC-49 (2004), no. 5 (June), pp. 1016 – 1021.

55.    Păstrăvanu O., Voicu M., On the componentwise stability of linear systems. International Journal of Robust and Nonlinear

      Control (ISSN 1049-8923, Great Britain) (published online: October 7, 2004), Vol. 15, Issue 1 (January 10, 2005); pp. 15-23.

56.    Păstrăvanu O., Voicu M., Flow-invariant exponential stability of linear systems. Memoriile Secțiilor Ştiinţifice ale

        Academiei Române (ISSN 1224-1407), Tom XXVIII/2005, 173-184.

57.    Păstrăvanu O., Matcovschi M. Voicu M., New results in the state-space analysis of positive linear systems. Romanian

       Journal of Information Science and Technology (Academia Română, ISSN: 1453-8245), Editura Academiei Române,

       București, vol. 9 (2006), nr. 3, pp. 217-225.

58.    Păstrăvanu O., Voicu M., Generalized matrix diagonal stability and linear dynamical systems. Linear Algebra and Its

        Applications (ISSN 0024-3795) (published online: June 2006), vol. 419, issues 2-3, (1 December 2006), pp. 299-310.

59.    Matcovschi M.-H., Păstrăvanu O., Voicu M., Novel results in the qualitative analysis of continuous-time bidirectional

        associative memories. Mathematical Reports (Institutul de Matematică, București, ISSN 1582-3067), Editura Academiei

       Române, București, vol. 9 (59), 2007, nr. 1, pp. 61-75.

60.    Matcovschi M.-H., Păstrăvanu O., Voicu M., Invariant sets with arbitrary time-dependence in the dynamics of linear

        systems with interval-type uncertainties. Control Engineering and Applied Informatics (ISSN 1454-8658), 2007, Vol. 9, No.

        3-4, pp. 36-42.

61.    Păstrăvanu O., Matcovschi M.-H., Voicu M., Numerical design of state-space observers with componentwise monitored

        error. Buletinul Institutului Politehnic din Iași (ISSN 1220 2169), Secția Automatică și Calculatoare, Tom LIV (LVIII), Fasc.

        1, 2008; pp.25-34.

62.    Păstrăvanu O., Matcovschi M.-H., Voicu M., Invariant-set-based analysis and design; a survey of some noticeable

        contributions. Romanian Journal of Information Science and Technology (Academia Română, ISSN: 1453-8245), Editura

       Academiei Române, București, vol. 12 (2009), nr. 4, pp. 425-439.

63.    Matcovschi M.H., Pastravanu O., Voicu M., 2012, Right bounds for eigenvalue ranges of interval matrices - Estimation

        principles vs global optimization, Journal of Control Engineering and Applied Informatics, vol. 14, nr. 1, pp. 3-13, ISSN:

        1454-8658

64.    Pastravanu O., Matcovschi M., Voicu M., Row and Column Representatives in Qualitative Analysis of Arbitrary Switching

        Positive Systems. ROMJIST, No. 1-2, Vol. 19, 2016, 127-136

65.    Pastravanu O., Matcovschi M., Voicu M., Interval matrix systems and invariance of non-symmetrical contractive sets.

        ROMJIST, No. 1-2, Vol. 19, 2016, 137-147

66.    Pastravanu, O., Matcovschi, M.H., Voicu M., 2017, Generalization of a flow-invariance criterion. 21st International

        Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), IEEE Xplore.

67.    Pastravanu, O., Matcovschi, M.H., Voicu, M,. 2017, Perron-Frobenius theory applied to Leontief economic systems.

        propusa pentru publicare în Journal of Engineering Science and Innovation (JESI-ASTR).

 

f.     Analiza și sinteza sistemelor dinamice bazată pe modele nerecursive (analiza controlabilității stării, alocarea polilor, sinteza structurală, conducerea optimală)

68.    Voicu M., Păstrăvanu O., Practical testing of state and output controllability. International Journal of Systems Science

        (Poland; ISSN 0137-1223), 13 (1987), no. 3-4, pp. 93-105.

69.    Voicu M., Păstrăvanu O., An approach to linear-quadratic control problem using non-recursive models. Buletinul

         Institutului Politehnic din Iași (ISSN 1220 2169), secția IV, XXXVIII (XLII), 1992, pp. 61-72.

70.    Păstrăvanu O., Voicu M., Geometric approach to eigenvalues assignment with decoupled finite effect sequence

         constraints. Systems Analysis, Modelling and Simulation (0232-9298, Germany), vol. 18-19, 1995, pp. 119-122. Revista

         Systems Analysis, Modelling and Simulation (1984-2003) a fost încorporată în revista International Journal of Systems

         Science (ISSN 0020-7721, Great Britain); see http://www.tandfonline.com/loi/gsam20.

71.    Păstrăvanu, O., Voicu M., Quasi-behavioural approach to eigenvalue assignment. Revue Roumaine des Sciences

        Techniques, ser. electr. energ. (ISSN 0035-4066), tom 45 (2000), 3, pp. 373-389.

 

2.    Cercetări aplicative în domeniul automaticii

72.    Bejan I., Balaban G., Voicu M., Study of the second-harmonic-type magnetic modulator used as a static element in

        measuring the phase difference between current and voltage. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XVII (XXI),

       1971, 3-4, pp. 73-78.

73.    Bejan I., Balaban G., Voicu M., The possibility of using the second-harmonic-type magnetic modulator as directional relays and transmitters of active and reactive power. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XVII (XXI), 1972, 1-2, pp. 73-78.

74.    Bejan I., Balaban G., Voicu M., Possibilité d'augmenter la grandeur de sortie et la sensibilité du modulateur magnétique avec sortie sous fréquence double, utilisé comme élément de mesure de la phase. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, secția III, XVIII (XXII), 1972, 3-4, pp. 193-204.

75.    Pănescu D., Voicu M., Dumbravă Şt., Roşioru R., Porumb G., Brăescu C., Dorin V., The development of a flexible

         manufacturing system for CIM education. Buletinul Institutului Politehnic din Iași (ISSN 1220 2169), secția IV, XLVII (LI),

        2001, 1-4, pp. 75-83.

 

       3.  Cercetări privind dezvoltarea învățământului și a cercetării științifice

76.    Voicu, M., Pastravanu, O., 1994, Development of low-cost automation in Romania, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, XL (XLIV), secția IV, Automatica și Calculatoare, pp. 21-22; ISSN 1220. (O versiune preliminară a fost comunicată la IFAC Symp. on Low-Cost Automation, Vienna University of Technology, Sept. 9-11, 1992; Proceedings, IFAC, 6 pag.)

77.    Voicu, M., Lazar, C., Balaban, E., Ganciu, T., Pastravanu, O., 1994, Designing a new curriculum for automatic control, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, tom XL (XLIV), secția IV, Automatica și Calculatoare, pp. 23-40; ISSN 1220-2169 (O versiune prealabilă a fost comunicată la Workshop on Automation and Control Technology Education 2001, Vienna University of Technology, January 25-27, 1993; publicată în SEFI Documents (Brussels), No. 2/1993, (ISBN 2 87352 005 1), pp. 84-110.)

78.    Voicu, M., Pastravanu, O., 1994, Transferring knowledge from mathematics to systems and control theory - A metatheoretic and didactic viewpoint, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, XL (XLIV), secția IV, Automatica și Calculatoare, pp. 41-52; ISSN 1220-2169 (O versiune preliminară a fost comunicată la Workshop on Automation and Control Technology Education 2001, Vienna University of Technology, January 25-27, 1993; publicată în SEFI Documents (Société d’Éducation et Formation des Ingénieurs, Brussels), No. 2/1993 (ISBN 2 87352 005 1), pp. 211-226.)

79.    Lazar, C., Pastravanu, O., Voicu, M., 1994, Laboratory equipment and process set-ups for control systems, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, tom XL (XLIV), secția IV, Automatica și Calculatoare, 61-68; ISSN 1220-2169 (O versiune preliminară a fost comunicată la European Seminar on Automation and Control Technology Education, Dresden Technical University, April 21-23, 1993; publicată în SEFI Documents (Brussels), No. 9/1993 (ISBN 2 87352 011 6), pp. 93-104.

80.    Voicu, M., Pastravanu, O., Lazar, C., 1996, A didactic approach to the hyperstability of automatic control systems, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, tom XLII (XLVI), secția IV, Automatica și Calculatoare, pp. 95-102; ISSN 1220-2169 (O versiune preliminară a fost comunicată şi publicată la International Workshop on Advanced Education in Automation and Control Technology, Czech Technical University of Prague, May 16-18, 1994; Proceedings, pp.14-17.)

81.    Mihail Voicu, Corneliu Lazar, Octavian Pastravanu, Teohari Ganciu, Eugen Balaban, Ioan Bejan, Doru Panescu, 2006, Brief history of the automatic control degree course at Technical University "Gheorghe Asachi" of Iași, Control Engineering and Applied Informatics, Vol. 8, No. 4, pp. 9-17, ISSN: 1454-8658

82.    Voicu M. Evaluarea internă a calităţii programelor de studiu. Quality Assurance Review for Higher Education (ISSN 2066 – 9119), vol. 1, nr. 1, September 2009, pp. 79- 83.

83.    Voicu M., Alămoreanu M., Lache S., Creț O., Îmbunătățirea procesului de evaluare a calității programelor de studii inginerești în universitățile din România. Quality Assurance Review for Higher Education (ISSN 2066 – 9119), vol. 2, nr. 2, September 2010, pp. 120-133

 

IV. Brevete de invenție

84.    Bejan I., Balaban G., Voicu M., Traductor de putere. Brevet nr. 56567/1973. Titular: Institutul Politehnic, Iași.

85.    Voicu M., Ţiţariu I., Asandei D., Procedeu și dispozitiv de comandă a servomotoarelor asincrone. Brevet nr. 72589/1979.

        Titular: Întreprinderea Electrotehnica, București.

86.    Bejan I., Ţiţariu I., Voicu M., Pal C., Asandei D., Grecu D., Şendrea Gh., Dispozitiv de reglare automată a tensiunii

         redresoarelor cu autotransformatoare reglabile. Brevet nr. 72942/1979. Titular: Întreprinderea Electrocentrale, Borzești.

87.    Voicu M., Metodă și dispozitiv de identificare completă a proceselor automatizate liniare. Brevet nr. 73715/1980. Titular:

         Institutul Politehnic, Iași.

88.    Bejan I., Ţiţariu I., Voicu M., Pal C., Asandei D., Mihai I., Dugan V., Dispozitiv de reglare automată tensiune - curent pentru

         redresoare, Brevet nr. 79412/1982. Titular: Uzina electrică, Iași.

89.    Bejan I., Balaban E., Voicu M., Pal C., Asandei D., Lazăr C., Crăciun V., Aparat numeric pentru controlul și semnalizarea

         funcționării dispozitivelor de distribuție de la semănăturile de precizie. Brevet nr. 87587/1985. Titular: Întreprinderea

         Ceahlăul”, Piatra Neamț.

90.    Bejan I., Voicu M., Pal C., Asandei D., Lazăr C., Regulator extremal pentru bobine de stingere. Brevet nr. 92 134/1985.

         Titular: Institutul Politehnic, Iași.

91.    Voicu M., Lazăr C., Asandei D., Pal C., Leca M., Generator de semnale funcții scară. Brevet nr. 91690/1986. Titular:

         Întreprinderea de Aparate de Măsură și Control Industriale, București.

92.    Voicu M., Pal C., Asandei D., Lazăr C., Metodă și dispozitiv pentru testarea controlabilității stării. Brevet nr. 91382/1986.

         Titular: Institutul Politehnic, Iași.

93.    Lazăr C., Voicu M., Leca M., Asandei D., Pal C., Procedeu și dispozitiv pentru codarea imaginii TV. Brevet nr. 94

         966/1988. Titular: Institutul Politehnic, Iași.

 

V.  Lucrări în volume ale unor conferințe internaționale

a.        Caracterizarea proprietăților sistemelor dinamice cu referire la: circuite electrice, controlabilitate, stabilitate, interconexiunea Kirchhoff, teoria sistemelor, sisteme automate

94.    Voicu M., Păstrăvanu O., Time-domain and parametric properties corresponding to Popov inequality. 1st IFAC

       Symposium on System Structure and Control (SSSC 01), August 29-31, 2001, Czech Techn. University of Prague, p. 52;

       Proceedings (ISBN 0-08-043414-2), CD-ROM, 108, 6 pag.

95.    Voicu M. (ed.), Proc. Of the 15th Int. Conf. On System Theory, Control and Computing (Joint conference of SINTES15, SACCS11, SIMSIS15), October 14-16, 2011, Sinaia, Romania; technically co-sponsored by IEEE Control Systems Society, www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=19227. Editura Politehnium, ISBN 978-973-621-322-9 (print), ISBN 978-973-621-323-6 (CD), ISBN 978-973-621-321-2 (IEEE-Xplore), Iași, 2011.

 

b.    Modelare, simulare, identificarea parametrilor, estimarea stării, diagnoza proceselor

96.    Voicu M., Păstrăvanu O., Păvăluc L., Numerical aspects of d.c. electric motor parameters and state estimation via

        adaptive observer simulation. International Conf. on Electric Drives, University of Braşov, Sept. 20-22, 1988; Proceedings, vol. 4, D.2-2, pp. 1-8.

97.    Voicu M., Păstrăvanu O., Calinescu R., A comparison between numerical and symbolic simulation of nonlinear dynamic

      systems. 8th International Conference on Control Systems and Computer Science, Polytechnic Institute of Bucharest,

      1990; Proceedings, vol. I.

98.    Marcu T., Voicu M., Miscellaneous pattern classification techniques for process fault detection and isolation. IFAC/IMACS International Symp. on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, Baden-Baden (Germany), Sept.1991, Proceedings, VDI/VDE, vol. I, pp. 175-180.

99.    Păstrăvanu O., Voicu M., Marcu T., Lazăr C., From numerical to symbolic computation – modern perspectives for computer aided education in control engineering. IEEE Regional International Conf. MELECON '91, Ljubljana (Slovenja), 1991; Proceedings, IEEE, pp. 1548-1551.

100.Marcu T., Voicu M., Fuzzy weighted clustering and classification for process fault detection. IFAC Symp. on Artificial Intelligence in Real Time Control, Delft (The Netherlands), 1992; Proceedings, IFAC, pp. 275-280.

101.Voicu M., Păstrăvanu O., Păvăluc L., Lazăr C., State estimation techniques in increasing the efficiency of computer-

       controlled biosynthesis processes. IFAC Workshop on Automatic Control for Quality and Productivity, June 3-5, 1992,

       Istanbul; Proceedings, IFAC, vol.2, pp. 487-494.

102.Voicu M., Păstrăvanu O., Lazăr C., Design and numerical implementation of a state estimator for biosynthesis processes. 2nd IFAC on Modelling and Control of Biotechnical Processes, Colorado (USA), 1992; Proceedings, IFAC, pp. 350-362.

103.Marcu T., Voicu M., Fuzzy and non-parametric techniques of pattern recognition for fault detection in dynamic systems. 2nd European Control Conference, University of Groningen (The Netherlands), June 25 - July 1, 1993; Proceedings, 6 pag.

104.Marcu T., Voicu M., Fuzzy techniques in pattern recognition for process fault diagnosis. International Workshop on Fuzzy Technologies in Automation and Intelligent Systems – “Fuzzy Duisburg '94”, Duisburg University (Germany), April 7-8, 1994; Proceedings, pp. 105-116.

105.Voicu M., Marcu T., Fault diagnosis of dynamic systems in control engineering education. A first experience. Workshop „Model-Based Fault Diagnosis '94”, Zakopane (Poland), May 26-28, 1994; Proceedings, pp. 62-71.

106.Marcu T., Voicu M., A total least squares approach of pattern recognition for model based fault detection. IFAC Symposium SAFEPROCESS '94, Espoo, Helsinki, June 13-16, 1994; Proceedings, IFAC, 6 pag.

107.Marcu T., Voicu M., A neuro-fuzzy approach to pattern recognition for process change detection. 3rd European Control Conference, Universita La Sapienza, Roma, September 5-8, 1995; Proceedings, vol. 3, pp. 1999-2004.

 

c.    Stabilizarea sistemelor, sinteza regulatoarelor și aplicații de timp real și ale IA în automatică

108.Voicu M., Lazăr C., Păstrăvanu O., Fuzzy PID control by using Shegalkin – polynomials. International Workshop on Fuzzy Technologies in Automation and Intelligent Systems – „Fuzzy Duisburg '94”, University of Duisburg (Germany), April 7-8, 1994; Proceedings, pp. 155-161.

109.Voicu M., On robustness of closed-loop poles nominally allocated in a specifiable domain. 11th International Conf. on Control Systems and Computer Science, Politehnica University of Bucharest, May 28-30 1997; Proceedings, vol. I, pp. 10-13.

110.Ferariu Lavinia, Voicu M., State feedback genetic controller. Int. Symp. on Automatic Control and Computer Science

      (SACCS’98), Technical University of Iasi, Nov. 20-21, 1998; Proceedings, pp. 186-191.

111.Voicu M., An Extension in the PD Controller Case of an Asymptotic Stability Theorem of AQM Supporting Nonlinear TCP

       Flows. Proceedings of the 3rd International Workshop Cyber Physical Systems (IWoCPS - 3), Romanian Academy

       Bucharest, May 29-30, 2014

 

d.    Aplicarea metodei invarianței de flux în analiza şi sinteza sistemelor dinamice, stabilitatea asimptotică (absolută) pe componente, robustețea stabilității asimptotice pe componente, stabilizarea pe componente, estimarea stării pe componente; sinteza sistemelor automate cu structură variabilă pe baza metodei invarianței de flux

112.Voicu M., State feedback matrices for linear constant dynamical systems with state constraints. 4th International Conf. on Control Systems and Computer Science, Polytechnic Institute of Bucharest, 17- June 20, 1981; Proceedings, vol. I, pp. 110-115.

113.Voicu M., Stabilitatea pe componente a sistemelor dinamice liniare constante. Lucrările celui de al III-lea Simpozion național de Modelarea, Simularea, Identificarea și Optimizarea Proceselor Tehnologice, Universitatea din Galați, 10-11 octombrie 1982, Proceedings, pp. 103-108.

114.Voicu M., O condiție necesară și suficientă de stabilitate asimptotică pe componente. Lucrările primei Conferințe Naționale de Electronică, Telecomunicații, Automatică şi Calculatoare, Institutul Politehnic, Bucureşti, 17-19 noiembrie 1982, vol. Teoria sistemelor, pp. 146-152.

115.Voicu M., Bulea M., O posibilitate de alocare a polilor într-o regiune a planului complex prin programare liniară. Lucrările primei Conferinţe Naţionale de Electronică, Telecomunicaţii, Automatică și Calculatoare, Institutul Politehnic, Bucureşti, 17-19 noiembrie 1982, vol. Teoria sistemelor, pp. 153-159.

116.Voicu M., On the determination of the linear state feedback matrix. 5th International Conf. on Control Systems and Computer Science, Polytechnic Institute of Bucharest, June 8-11, 1983; Proceedings, vol. I, pp. 119-123.

117.Voicu M., Free response characterization via flow invariance. 9th World Congress of International Federation of Automatic

       Control, Budapest, July 2-6, 1984; Proceedings, IFAC, vol. V, pp. 12-17.

118.Voicu M., Evolution on control and state hyperintervals. 6th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science,

       Polytechnic Institute of Bucharest, May 22-25, 1985; Proceedings, vol. I, pp. 81-83.

119.Voicu M., Structural properties of the spatial manipulating systems in connection with the state and control constraints. 1st

       IFAC Symp. on Robot Control, Barcelona, Nov. 6-8 1985; Proceedings, IFAC, pp. 425-428.

120.Voicu M., Asupra existenței ciclurilor limită. Lucrările sesiunii științifice a Facultății de Electrotehnică, Institutul Politehnic, Iași, 16-17 mai 1986, secția III, Analiza şi sinteza sistemelor automate, pp. 39-43.

121.Voicu M., On the application of the flow-invariance method in control theory and design. 10th World Congress of International Federation of Automatic Control, Munich, July 26-31, 1987; Proceedings, IFAC, vol. VIII, pp. 364-369.

122.Voicu M., Moroşan B. I., O teoremă privitoare la sistemele cu structură variabilă. Lucrările celui de al II-lea Simpozion „Structuri, algoritmi şi echipamente de conducere a proceselor industriale”, Institutul Politehnic, Iaşi, 27-28 octombrie 1989, Proceedings, pp. 21-26.

123.Voicu M., Moroşan B. I, Flow structure involving reaching of the sliding surface in variable structure systems. International Conf. on Electrical Drives, University of Braşov, 1991; Proceedings, G4.

124.Voicu M., Moroşan, B. I., Flow invariance based characterization of quasi-sliding motion. International Workshop on Applied Automatic Control, Czech Technical University of Prague, May 17-22, 1993; Proceedings, pp. 86-89.

125.Păstrăvanu O., Voicu M., Flow‑invariant rectangular sets and componentwise asymptotic stability of interval matrix systems. 5th European Control Conference, Karlsruhe, August 31 - Sept. 3, 1999; Proceedings on CD, rubicon-Agentur fűr digitale Medien, Aachen (Germany), 16 pag.

126.Păstrăvanu O., Voicu M., Robustness analysis of componentwise asymptotic stability. 16th IMACS World Congress, Lausanne, August 21-25, 2000; Proceedings on CD, imacs (ISBN 3 9522075 1 9), 16 pag.

127.Păstrăvanu O., Voicu M., Componentwise characterization of the free response for a class of nonlinear systems, 13th International Conf. on Control Systems and Computer Science, Politehnica University of Bucharest, May 2001; Proceedings, pp. 50-55.

128.Păstrăvanu O., Voicu M., Dynamics of a class of nonlinear systems under flow-invariance constraints. 9th IEEE

       Mediterranean Conf. on Control and Automation (MED’01), Dubrovnik (Croatia), June 27-29, 2001; Proceedings on CD

       (ISBN 953 6037 35 1), Book of abstracts (ISBN 953 6037 34 3), IEEE, ©KoREMA (Zagreb), 6 pag.

129.Păstrăvanu O., Voicu M., Componentwise asymptotic stability of a class of nonlinear systems.1st IFAC Symposium on System Structure and Control (SSSC 01), August 29-31, 2001, Czech Technical University of Prague; Book of Abstracts, p. 28; Proceedings on CD, IFAC, 078, 6 p.

130.Păstrăvanu O., Voicu M., Flow-invariance in exploring stability for a class of nonlinear uncertain systems. 6th European Control Conference (ECC 2001), Porto (Portugal), September 4-7, 2001, Proceedings on CD (ISBN 972-752-047-2), 6 pag.

131.Voicu M., Păstrăvanu O., Setting up the reference input in sliding motion control. Int. Symp. on Automatic Control and

       Computer Science (SACCS 2001), Technical University of Iaşi, October 25-26, 2001; Proceedings on CD, 5 pag.

132.Păstrăvanu O., Voicu M., State feedback design for componentwise exponential asymptotic stability. Int. Symp. on

       Automatic Control and Computer Science (SACCS 2001), Technical University of Iaşi, October 25-26, 2001; Proceedings

       on CD, 6 pag.

133.Pastravanu, O., Voicu, M., Norm-based approach to componentwise asymptotic stability, 11th IEEE Mediterranean

       Conference on Control and Automation MED'03, Rhodes, Greece, Abstracts pp. 101 (ISBN 960-87706-0-20), CD-ROM (6

        pg.), 2003

134.Păstrăvanu O., Voicu M., Componentwise stabilizability and detectability of linear systems. 7th European Control Conference (ECC 2003), September1-4, 2003, University of Cambridge, UK; Proceedings on CD.

135.Păstrăvanu O., Voicu M., New results on the flow invariance of linear systems. Int. Symp. on Automatic Control and Computer Science (SACCS 2004), Technical University of Iaşi, October 22-23, 2004; Proceedings on CD, Editura Politehnium (ISBN 973 621 086 3), Iaşi;5 pag.

136.Păstrăvanu O., Matcovschi M., Voicu M., Generalized diagonal stability – a system theoretic point of view. Int. Symp. on

       Automatic Control and Computer Science (SACCS 2004), Technical University of Iaşi, October 22-23, 2004; Proceedings

       on CD, Editura Politehnium (ISBN 973 621 086 3), Iaşi; 6 pag.

137.Păstrăvanu O., Matcovschi M.-H., Voicu M., Diagonally-invariant exponential stability. 16th World Congress of International

       Federation of Automatic Control, Prague, July 4-8, 2005; IFAC, Proceedings on CD; 6 pp.

138.Păstrăvanu O., Matcovschi M.-H., Voicu M., time-dependent invariant sets in system dynamics. IEEE Conf. on Control Application, München, October 4-6, 2006; IEEE, Proceedings on CD; 6 pp.

139.Matcovschi M.-H., Păstrăvanu O., Voicu M., Invariant sets with arbitrary time dependence in the dynamics of linear systems with interval-type uncertainties. 16th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science (CSCS 16), Session A12 – Design Methods (II), Bucharest, May 22-26, 2007;, Editura Printech (ISBN 978-973-718-741-3, 978-973-718-742-02007), Bucureşti; vol. I, pp. 663-668.

140.Păstrăvanu O., Matcovschi M.H., Voicu M., Majorant matrices in the qualitative analysis of interval dynamical systems. European Control Conf. 2007, Kos, Greece 2-5 July 2007; Proceedings on CD, 6p.

141.Voicu M. Matcovschi M. H., Păstrăvanu O., Invariant and contractive sets in motion stability analysis of a mobile robot. 4th IFAC Conf. on Management and Control of Production and Logistics MCPL 2007, Sibiu, September 27- 30, 2007; Invited Session – Advances in Control Methods for Robotics and Manufacturing Systems (organizer: Voicu M.); Proceedings (ISBN 978-973-739-481-1), pp. 133-138. Elsevier, Papers on line, http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/39115.html.

142.Păstrăvanu O., Matcovschi M., Voicu M., Contribuţii la tehnicile de analiză şi proiectare bazate pe mulţimi invariante. Ediția a III-a a Conferinței Naționale a Academiei de Științe Tehnice din România, Cluj-Napoca, 12-13 noiembrie 2008, pp. 247-258.

143.Păstrăvanu O., Matcovschi M., Voicu M., A Nagumo type result for linear dynamical systems. Ediţia a IV-a

      a Conferinței Naționale a Academiei de Științe Tehnice din România, Iași, 19-20 noiembrie 2009; vol. 1,

      pp. 29-34.

144.Păstrăvanu O., Matcovschi M., Voicu M., Conceptul de măsură matriceală în Teoria Sistemelor. Ediția a V-a a Conferinței Naționale a Academiei de Științe Tehnice din România, Craiova, 28-29 septembrie 2010; pp. 281-288.

145.Matcovschi M., Păstrăvanu O., Voicu M., Eigenvalues ranges of interval matrices – on the practical use of a theorem estimating right outer bounds. 14th International Conference on System Theory and Control (Joint conference of SINTES14, SACCS10, SIMSIS14), October 17-19, 2010 Sinaia, Romania. Proc., pp. 317-321.

146.Matcovschi M., Păstrăvanu O., Voicu M., On some properties of diagonally stable polytopic systems. In Voicu M. (ed.), Proc. of the 15th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing (Joint conference of SINTES15, SACCS11, SIMSIS15), October 14-16, 2011, Sinaia, Romania; technically co-sponsored by IEEE Control Systems Society, www.ieee.org/conferences_ events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=19227. Editura Politehnium, ISBN 978-973-621-322-9 (print), ISBN 978-973-621-323-6 (CD), ISBN 978-973-621-321-2; inclusă în IEEE-Xplore la http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?sortType%3Dasc_p_Sequence%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A6085648%29&refinements=4281648465&pageNumber=1&resultAction=REFINE, Iaşi, 2011.

147.Păstrăvanu O., Budaciu Cristina, Voicu M., Fragility analysis for CWEAS state feedback control, Proc. of the 16th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing (Joint conference of SINTES16, SACCS12, SIMSIS16), October 12-14, 2012, Siania, Romania; technically co-sponsored by IEEE Control Systems Society, www.ieeecss.org/conferences/16th-international-conference-system-theory-control-and-computing-icstcc2012; inclusă în IEEE Xplore la http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?queryText%3DSystem+Theory%2C+Control%2C+and+Computing+.LB.ICSTCC.RB.%2C+2012&searchWithin=voicu&pageNumber=1&resultAction=REFINE.

148.Păstrăvanu O., Matcovschi M., Voicu M., Feasible and equilibrium solutions to the closed Leontief model, Proc. of the 17th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing (Joint conference of SINTES17, SACCS13, SIMSIS17), October 11-13, 2013, Sinaia, Romania; technically co-sponsored by IEEE Control Systems Society, www.ieeecss.org/conferences/17th-international-conference-system-theory-control-and-computing-icstcc2013-0; inclusă în IEEE Xplore la http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?queryText%3DSystem+Theory%2C+Control%2C+and+Computing+.LB.ICSTCC.RB.%2C+2013&searchWithin=voicu&pageNumber=1&resultAction=REFINE.

149.Matcovschi M., Păstrăvanu O., Voicu M., Outer bound estimations for the spectral radii of interval matrices, Proc. of the 18th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing (Joint conference of SINTES18, SACCS14, SIMSIS18), October 17-19, 2014, Sinaia, Romania; technically co-sponsored by IEEE Control Systems Society, www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetailsindex.html?Conf_ID=33755; inclusă în IEEE Xplore la http://ieeexplore.ieee.org /xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6961601.

150.Pastravanu O., Matcovschi M.-H., Voicu M., Interval systems – Construction and Exploitation of Diagonal Lyapunov Functions. In Proceedings of the 19th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing (Joint conference of SINTES19, SACCS15, SIMSIS19), October 14-16, 2015, Cheile Gradistei, Romania; technically co-sponsored by IEEE Control Systems Society; în IEEE Xplore, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber= 7321262.

151.Păstrăvanu O., Matcovschi M., Voicu M., Asupra teoriei Perron-Frobenius aplicată sistemelor economice. Zilele Academiei de Științe Tehnice din România „Orașul inteligent”, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș, octombrie 2016. Proceedings „Zilele Academice ale ASTR”, ediția XI – 2016, ISSN 2066-6586

152.Păstrăvanu O., Matcovschi M., Voicu M., Nouă abordare a stabilității exponențiale cu invarianță diagonală pentru sistemele

       cu comutație. „Sinergii strategice în Bazinul Mării Negre, Universitatea „Ovidius”, Constanța, octombrie 2017.

        Proceedings „Zilele Academice ale ASTR”, ediția a XII-a, 2016, ISSN 2066-6586.

153.Pastravanu, O., Matcovschi, M.H., Voicu M., Generalization of a flow-invariance criterion. 21st International Conference on

      System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 2017, IEEE Xplore.

154.Matcovschi, M.H., Pastravanu, O., Voicu, M., Enhancing the role of column representatives in testing the invariance properties of switching systems. 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), IEEE Xplore, ISSN: 2372-1618, 2018, pp. 129-134, DOI: 10.1109/ICSTCC.2018.8540777 IEEE Xplore.

155.Pastravanu, O.-C., Matcovschi, M-H. Voicu, M. Connotations on a Quadratic Stability Criterion for Arbitrary Switching Linear Systems. 2019, Proceedings, 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC, 9-11 Oct. 2019, Sinaia; sponsorizată tehnic de IEEE Control Systems Societyindexată în http://ieeexplore.ieee.org/.

156.Pastravanu, O.-C., Matcovschi, M-H. Voicu, M. Funcţii Lyapunov liniare pe porțiuni, pentru sisteme pozitive, cu comutație arbitrară. 2019, Zilele academice ieșene, Academia Română, Filiala Iași.

 

e.    Analiza și sinteza sistemelor dinamice bazată pe modele nerecursive (analiza controlabilității stării, alocarea polilor, sinteza structurală, conducerea optimală)

157.Voicu M., Păstrăvanu O., Stepwise optimal control of linear continuous systems with unknown parameters. 7th

       International Conf. on Control Systems and Computer Science, Polytechnic Institute of Bucharest, May 27-30, 1987;

      Proceedings, vol. I, pp. 210-215.

158.Voicu M., Păstrăvanu O., Optimal control of systems with unknown parameters using non-recursive linear models. IEEE International Workshop on Intelligent Motion Control, Bogazici University, Istanbul, Aug. 20-22, 1990; Proceedings, pp. 755-760.

159.Păstrăvanu O., Voicu M., Self-learning control using non-recursive linear models. 13th IMACS World Congress, Dublin (Ireland), 1991; Proceedings, IMACS, vol. III, pp. 1041-1042.

160.Voicu M., Păstrăvanu O., Optimal control design based on non-recursive linear models. 3rd European Control Conference, Universita La Sapienza, Roma, 5-8 September 1995; Proceedings, vol. 1, pp. 501-506.

161.Păstrăvanu O., Voicu M., State feedback control in a quasi-behavioural setting based on non-recursive models. 4th European Control Conference, Brussels, July 1-4, 1997; Belware Information Technology, Waterloo (Belgium), Proceedings on CD, 16 pag.

 

f.     Automatizări industriale şi în electro- şi termoenergetică

162.Voicu M., Trelea I.-C., Laboratory demonstration of H robust control of a 3-tank system, based on a high-level software

       package. European Seminar on Automation and Control Technology Education – „EXACT 94”, Dresden Technical

      University, April 11-12, 1994; SEFI Documents (Brussels), No. 11/1994 (ISBN 2 87352 015 9), pp. 71-76.

 

g.    Sisteme de vedere artificială şi recunoaștere a formelor cu aplicații în robotică

163.Bejan I., Voicu M., Lazăr C., Leca M., Pal C., Asandei D., Păstrăvanu O., On visual information acquisition for pattern

       recognition. 7th International Conf. on Control Syst. and Computer Sci., Polytechnic Institute of Bucharest, May 27-30,

       1987; Proceedings, vol. III, pp. 214-218.

164.Bejan I., Voicu M., Lazăr C., Pal C., Asandei D., Leca M., Popescu D., Aspecte ale pre- şi postprocesării imaginilor TV

       pentru sisteme cu inteligență artificială. Lucrările celei de a III-a Conferințe Naționale de Cibernetică, București, 3-4

       octombrie 1985; Editura Academiei, București, 1987, pp. 605-609.

165.Lazăr C., Voicu M., Păstrăvanu O., Microcomputer-based vision systems. 3rd Internat. Conf. on Automatic Image

       Processing, University of Leipzig, Sept. 8-10, 1989; Proceedings, pp. 21-23.

166.Păstrăvanu O., Sîrbu A., Lazar C., Voicu M., Pattern recognition using nonlinear fast transforms implemented on 8 bit

       microcomputers. 8th International Conference on Control Systems and Computer Science, Politehnica University of

       Bucharest, May 22-25, 1991, Proceedings, pp. 27 - 30.

 

h.    Roboți industriali, sisteme de fabricație flexibile integrate cu calculatorul și rețele de calculatoare pentru programare și instruire

167.Voicu M., Pănescu D., Păstrăvanu O., Dumbravă Şt., Răsmeriţă Şt., CIM systems – a new trend in control engineering 

       education. Global Congress on Engineering Education, University of Krakow (Poland), Sept. 6-11, 1998; Proceedings, pp.

       337-341.

168.Pănescu D., Voicu M., Dumbravă Şt., Ifrim S., Brăescu C., Ninu A., A vision based robot control module integrated in a

       training CIM system. 3rd Working Conference on Engineering Education “Engineering Education for the 21st Century”,

       April 17-20, 2000, Hallam University, Sheffield (Great Britain); Proceedings (ISBN 0 86339 905 3), pp. 199-204.

169.Voicu M., Pănescu, D., Dumbravă, St., Combining AI with simulation techniques in CIM control. Proc. 9th

       IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems (LSS 2001), Institute of Informatics (ISBN 973 98407 8 7),

       Bucharest, July 18-20, 2001; Invited session – Large scale CIM, from education to industrial application. In: Filip F.G. et al.

      (Eds), Large Scale Systems: Theory and Applications 2001 (LSS’01), Elsevier Science Ltd. (Pergamon) (ISBN: 0—08-

       043691 9), Oxford, pp. 190-195.

 

i.     Dezvoltarea științei, învățământului și cercetării științific

170.Voicu M., Marcu T., The integration of computer science topics – clue of education in control engineering. Workshop on Computer Science Topics for Control Engineering Education, Vienna University of Technology, Sept. 13-15, 1993; SEFI Documents (Brussels), No. 10/1993 (ISBN 2 87352 012 4), Brussels, pp. 7-12.

171.Voicu M., Moroşan B.-I., Teaching fundamentals of automatic control and system theory. European Seminar on Automation and Control Technology Education – „EXACT 94”, Technical University of Dresden, April 11-12, 1994; SEFI Documents (Brussels), No. 11/1994 (ISBN 2 87352 015 9), pp. 44-50.

172.Păstrăvanu O., Voicu M., East-West academic cooperation within the framework of TEMPUS-PHARE program. IFAC Conf. on Supplemental Ways for Improving International Stability (SWIIS '98), Sinaia, May 14-16, 1998; Proceedings, IFAC, pp. 119-124.

173.Frank, P. M., Voicu M., Possibilities for Romanian students to perform study periods at Duisburg University. Workshop „European experience in student counselling for study periods abroad”, Vienna University of Technology, February 5-6, 1999; Suppl. of Proceedings, 4 pag.

174.Voicu M., Păstrăvanu, O., COMPANION’s contribution to the development of student mobility schemes at Technical University of Iași. Workshop „European experience in student counselling for study periods abroad”, Vienna University of Technology, February 5-6, 1999; Proceedings, pp. 87-90.

175.Ganciu, T., Voicu M., Organisational structure and responsibilities of the international office of „Gh. Asachi” Technical University of Iași. Workshop „European experience in student counselling for study periods abroad”, Vienna University of Technology, February 5-6, 1999; Proceedings, pp. 59-62.

176.Voicu M., Sinuous ways of knowledge. Third Int. Conf. on Romania and Romanians in contemporary science, Academia Română & Fundația Culturală Română, Sinaia, 13-17.06.2001.

 

j.      Evaluarea și asigurarea calității educației

177.Onea, A., Voicu M., Ganciu, T., Different approaches to quality management systems in higher education. International Workshop Quality Management Systems at Universities”, Vienna University of Technology, Nov. 17-18, 2000; Proceedings, ISBN 3 901888 16 0, pp. 121-128.

178.Onea, A., Ganciu, Voicu M., Development of procedures for quality management system. International Workshop Quality Management Systems at Universities”, Vienna University of Technology, Nov. 17-18, 2000; Proceedings, ISBN 3 901888 16 0, 129-134.

179.Păstrăvanu, O., Voicu M., Experience in teaching physical modeling by the bond-graph method. 16th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science, Invited Session – IS10 Control Education (organizer: Voicu M.), Bucharest, May 22-26, 2007; Proc. on CD; Proceeding CSCS - 16, Editura Printech, 2007 (ISBN 978-973-718-741-3, ISBN 978-973-718-742-0), București, vol. I, pp. 621-626.

180.Seghedin N., Voicu M. , Toderean D., Marian S., Using the weighted cause – effect diagram in the process of quality assurance in higher education. In Proc. of the 6th Int. Seminar “Quality Management in Higher Education”, July 8-9, 2010, Tulcea, Romania.

181.Seghedin N., Voicu M., Toderean D., Marian S., Ways to development of the quality culture in universities. In Proc. of the 6th Int. Seminar “Quality Management in Higher Education”, July 8-9, 2010, Tulcea, Romania.

182.Georgieva P., Lache S., Bulgaru M., Oltean S., Voicu M., Guliciuc V, Internal quality assurance within Romanian higher education institutions – a guide; 52 pp, 2008. Project PHARE TVET 2005/017 – 553.04.01.02.04.01.03. Coordinator: Georgieva P., WYG International, Bucharest.

183.Voicu M., Nedevschi S., Crețu Vl., Raport de sinteză privind evaluarea internă și externă a specializării de calculatoare, 86 pag, 2009. Project PHARE 2006/018-147.05.01, 2009, Quality education for Labor Market, coordonatori: Korka M.,; contractor: Asociația: Mott MacDonald Limited, SC Educația 2000+ Consulting SRL și Fundația Centrul Educația 2000+; București.

 

Alte activități:

Conferințe invitate: 14. Referate prezentate în cadrul Filialei Iași a Academiei Române: 38. Articole publicate în presă (pagini culturale): peste 120. Director sau participant în granturi (în unul finanțat de Banca Mondială cu suma de 220.000USD ca director) și contracte de cercetare științifică: 32 și respectiv 34.

A făcut numeroase stagii de documentare si/sau cercetare în universități europene (Karlsruhe, Praga, Grenoble, Duisburg, Como, Viena, Utrecht, Twente. A participat în proiecte finanțate la nivel european: 5 – TEMPUS (în unul în calitate de coordonator), 1 – MATRA și 1 – Leonardo da Vinci. A organizat saua co-organizat 20 de conferințe internaționale în domeniul Teoriei sistemelor și al Automaticii

 

 

 

         SUS


Varia


Funcții și apartenență la societăți/asociații naționale și internaționale, activitate editorială

După absolvirea facultății a ocupat succesiv posturile de: preparator universitar (1967), apoi asistent universitar (1967 – 1975), șef de lucrări (1975 – 1986),

conferențiar universitar (suplinitor) (1986 – 1990) la Facultatea de Electrotehnică, Catedra de Utilizări electrice și automatizări, la discipline din domeniul Automaticii.

Din 1978 până în prezent (timp de 42 de ani!) este titularul cursului de Teoria sistemelor.

Din 1990, odată cu înființarea Facultății de Automatică și Calculatoare, a ocupat postul de profesor universitar (1990 – 2012) la Catedra (apoi departamentul) de

automatică și informatică aplicată, după care, în 2012, a primit titlul de profesor universitar emerit. 

Ca manager universitar, între 1974 – 1979 a fost coordonatorul comisiei pentru invenții a Facultății de Electrotehnică. Între 1991 – 1993 a fost rectorul Universități „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi.

Între 1990 – 1992 a fost șeful Catedrei de automatică și informatică industrială, apoi între 1992 – 2004 a fost decanul Facultății de Automatică și Calculatoare (în intervalul 1991 – 1998

s-a construit clădirea de 7.000 mp a facultății), între 2004 – 2008 – prorector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, între 1996 – 2013 directorul Editurii „Politehnium”

(înființată de Universitatea Tehnică din Iaşi în 1991; recunoscută de CNCSIS), 01.05.1996 – 2013, între 2008 – 2012 – președintele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

În cadrul cercetării științifice, în septembrie 1990 a devenit conducător de doctorat în specialitatea Automatică (actualmente Ingineria sistemelor); 14 doctoranzi au obținut titlul de doctor.

Între 1996 – 2000 a fost consilier științific al Trafil – ICPE Iaşi (Institutul de cercetări electrotehnice) și între 2003 – 2008 a fost directorul Centrului de excelență „Teoria și ingineria sistemelor”

(Certif. CNCSIS nr. 2CE/2005). 

În domeniul evaluării și asigurării calității educației a fost expert CNEAA, membru în Comisia de științe inginerești 2, 2000 – 2006, președintele Consiliului Academic al Universității Tehnice

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2004 – 2008, președintele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2006, 2008 – 2012, președintele

Comisiei de experți permanenți Pentru Științe Inginerești 2 (CEPSI 2 – C11, ARACIS): 2007 – 2014, expert în cadrul proiectului „Asistență Tehnică pentru Construcția Instituțională a sistemului de

învățământ profesional și tehnic din România” (PHARE TVET 2005/017 – 553.04.01.02.04.01.03), 2008 (coordonator: WYG International), expert în cadrul proiectului „Adaptarea activă a educației

universitare la cerințele pieței muncii” (PHARE 2006/018-147.05.01), 2009; coordonator: Asociația formată din Mott MacDonald Limited, SC Educația 2000+ Consulting SRL și Fundația Centrul Educația 2000+.

În 1999 a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România și în 2004 a fost ales membru titular ala acesteia. Între 2001 – 2013 a fost vicepreședinte al

Secției de Automatică și Electronică iar din 2005 și până in prezent a fost (re)ales, în mod succesiv, ca președinte al Filialei Iași a Academiei de Științe Tehnice din România.

Este membru senior pe viață al Institute of Electrical and Electronics Engineers (Control Systems Society), membru al American Mathematical Society, membru al

International Affairs Committee of IEEE/CSS (1996 – 2000), membru al unor Comitete tehnice (proiectare, metode de optimizare, sisteme liniare) ale International Federation of Automatic Control

(IFAC), membru asociat IFAC, membru al Fundației IFAC România, inițiator, membru fondator și vicepreședinte (1991 – 2016) al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică,

membru al Forumului pentru Societatea Cunoașterii (asociat cu Secția de Știința și Tehnologia Informației a Academiei Române).

 

Membru în comitetele editoriale ale următoarelor reviste cotate:

    Proceedings of the Romanian Academy – series A (Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences) (din martie 2011)

    Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST) (din noiembrie 2011)

    Control Engineering and Applied Informatics, editată de Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică (de la înfiinţare în anul 2000)

Membru în comitetele editoriale ale următoarelor reviste incluse în BDI:

    inițiator (în 1991) şi editor şef al secţiei IV (Automatică şi Calculatoare. ISSN 1220 2169) a Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi (1991 – 2009; din 2009 – editor onorific)

    Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi (co-editor al 1986 – 2009 și editor onorific din 2009)

    Revista Română de Informatică şi Automatică (din 1991)

    Transactions on Automatic Control and Computer Science”, section of Scientific Bulletin of „Politehnica” University of Timişoara (din 2003)

    Quality Assurance Review for Higher Education (ISSN 2066 – 9119) (de la înfiinţare în 2009)

    Memoriile Secțiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, co-editor, tom 25, 2002

 Membru în comitetele de program și/sau recenzor al următoarelor conferințe /reviste internaționale:

-       şi editor asociat al IEEE Conference on Control Applications (CCA05), Toronto, 2005

-    40 de conferinţe, simpozioane şi seminarii internaţionale; în ultimii ani:

-    International Conference on Systems and Computer Science, Bucureşti, 2001, 2003, 2005; 2007; 2009; 2011, 2013, 2015

-    Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Brasov, 2000, 2002, 2004

-    International Conf. on Automation, Quality and Testing, Robotics, Cluj-Napoca, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010; 2012, 2014, 2016, 2018

-       International Conference on Technical Informatics (CONTI), Timişoara, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010

-       International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), Timişoara, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009; 2011; 2012; 2013; 2014, 2016

-       IEEE International Joint Conferences on Computational Cybernetics and Technical Informatics (ICCC-CONTI 2010), Timișoara, 2010

-       International Symposium SINTES, Craiova, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009

-       Symposium on Modeling, Simulation and Identification of Systems SIMSIS, Galaţi, 2001, 2004, 2007, 2009

-       International Symposium on Automatic Control and Computer Science, Iaşi, 2001, 2004, 2007, 2009

-       4th IFAC Conf. on Management and Control of Production and Logistics MCPL, Sibiu 2007

-       Conférence Internationale Francophone d’Automatique, Université Polytechnique de Bucarest, 3 – 5 septembre 2008

-       5th European Conference on Intelligent Systems and Technology (ECIT 2008), 10-12.07.2008, Iaşi

-       International workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS), Klagenfurt: 2008, 2009, 2011, 2015

-       International Seminar “Quality Management in Higher Education”, Tulcea, 2008, 2010

-       Int. Symposium on Control and Automation, Jeju Island, Korea, 2009 (advisory board)

-       Conferinţa Naţională a ASTR, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

-       International Conference: Institutional Strategic Quality Management, 2009, 2010

-       14th International Conference on System Theory and Control. (Joint Conference of SINTES, SACCS, SIMSIS), 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

-       Int. Conference on Development and Application Systems, Suceava, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

-       1st Int. Conference on Control, Automation and Robotics (CAR 2011), Hotel Fort Canning, Singapore, 28.02-01.03.2011

-       2nd Int. Conference on Control, Automation and Robotics (CAR 2012) Bangkok, Thailand12-13.3.2012

-       6th IFAC Symposium on System Structure and Control, Barcelona, 2016

-       6th International Conference on control, decision  and information technologies, Paris, 2019

-       IFAC 2017 World Congress, Toulouse, France

-       European Journal of Control, 2017

-       17th IFAC Workshopon Control Applications of Optimization, Yekateriburg, 2018

-       IEEE, Control Systems Magazine, 2019

Activitate de recenzor sau expert al:

      Zentralblatt für Mathematik, din 1986 până în prezent 523 de recenzii post-publicare

      Mathematical Reviews, din 1989 până în prezent 330 de recenzii post-publicare

      IFAC Workshop on Control Applications of Optimization, Haifa (Israel), 19 - 21.12.1995

      Automatica (IFAC), 1996, 1997

      Control Engineering and Applied Informatics (SRAIT), 2002, 2008, 2010 – 2019

      European Journal of Control, 2003

      Linear Algebra and Its Applications, 2004

      IEEE Transaction on Automatic Control (SUA), 2006, 2008, 2011

      Journal of Mathematics (Taiwan), 2006

      Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, 2007

      Numerical Functional Analysis and Optimization, 2008

      Journal of Science (e-journal, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey), 2009

      Journal of Franklin Institute, 2009

      Studies in Informatics and Control, Bucharest, 2010

      IFAC World Congresses 1999 (Beijing), 2002 (Barcelona), 2005 (Prague), 2008 (Seoul), Milano (2011)

      IEEE Conference on Control Applications (CCA05), Toronto, 2005

      IEEE Conference on Control Applications (CCA07), Singapore, 2007

      Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Braşov, 2000, 2002, 2004

      referent al International Conf. on Technical Informatics, Timişoara, 2006

      Int. Conf. on Control Systems and Computer Science (CSCS), Bucureşti, 2007, 2009

      4th IFAC Conf. on Management and Control of Production and Logistics, 2007

      European Control Conference, Budapest, 2009

      48th IEEE Conf. on Decision and Control & 28th Chinese Control Conf., Shanghai, 2009

      Conference: Institutional Strategic Quality Management, 2010, Sinaia

      14th Int. Conference on System Theory and Control, October 17-19, 2010, Sinaia

      15th Int. Conference on System Theory and Control, October 14-16, 2011, Sinaia

      6th IFAC Symposium on System Structure and Control, Barcelona, 2016

      membru în mai mult de 50 comisii de doctorat

      expert evaluator al Oficiului Naţional Tempus (1993 – 1996)

      expert evaluator CNCSIS (1996-2005)

      expert CNFIS (1997 – 1999) 

 

Titluri și distincții

          I s-au acordat:

-       în 2004 decorația de stat de Mare ofițer al Ordinului „Meritul pentru învățământ” (cf. M. O. p. I, nr. 1.181/13.12.2004)

-       în 1993 titlul de Copernicus Fellow (EU Grant No. ERB3510PL920636/1993),

-       în 1997 titlul de membru senior al International Federation of Automatic Control (IFAC).

-       în 2016 titlul de membru senior pe viață al International Federation of Automatic Control (IFAC).

-       în 1995 Diploma și insigna jubiliară a Institutului de Proiectare pentru Automatizări SA din București pentru «aportul deosebit la promovarea progresului tehnic

                  și contribuția la activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniul automatizărilor»;

-       în 1999 Diploma și medalia «Gr. T. Popa» a Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi pentru «contribuția la dezvoltarea Facultății de Bioinginerie medicală»;

-       în 2000 Diploma de excelență și insigna Gheorghe Asachi» ale Senatului Universității Tehnice din Iaşi; pentru «merite deosebite în activitățile de colaborare cu facultățile Universității Tehnice din Iaşi»;

-       în 2006 Diploma de excelență și Medalia «Gheorghe Asachi» ale Senatului Universității Tehnice din Iaşi pentru «recunoașterea contribuțiilor originale la teoria stabilității sistemelor dinamice»;

-       în 2006 Diploma de onoare a Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București pentru «merite deosebite în dezvoltarea procesului de învățământ și cercetării științifice»;

-       în 2009 Diploma de excelență a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru «activitatea privind perfecționarea calității învățământului superior în

                 calitate de președinte al Comisiei de Științe Inginerești»;

-       în 2011 Premiul de excelență al Facultății de Informatică, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, pentru «promovarea științei în România și în lume».

 

Pagini web personale

www.mvoicu.ac.tuiasi.ro

www.mvoicu.ac.tuiasi.ro/cv_voicu.htm

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Voicu

Pagină personală în Who’s Who in the World, Marquis (SUA), 1997 – prezent

 

SUPLIMENTAR

Cuvinte memorabile despre copiii noștri

        Mihail Voicu: „Copiii noștri s-au născut fără să fie întrebați dacă vor să vină pe lumea asta; de aceea trebuie să aibă libertate maximă de alegere."

        Fraza a fost rostită în interviul publicat de Cătălin Hopulele în Opinia studențească pe 9 decembrie 2013. (vezi în

        www.opiniastudenteasca.ro/interviu/microfonul-de-serviciu/prof-univ-dr-mihail-voicu-copiii-nostri-s-au-nascut-fara-sa-fie-intrebati-daca-vor-sa-

        vina-pe-lumea-asta-de-aceea-trebuie-sa-aiba-libertate-maxima-de-alegere.html

            SUS


Contact


*       Consultaţii: Facultatea de Automatică şi Calculatoare, etaj 1, sala A1-5, miercuri între orele 12 – 13

*       E-mail :  mvoicu@ac.tuiasi.ro

*       Telefon :  +40 232 214290; +40 232 278680 / int 1303
          Catedra                          Tel/Fax
: +40 232 230751

                Decanatul Facultăţii     Tel/Fax : +40 232 231343

 

*       Pagina personală în limba engleză: www.mvoicu.ac.tuiasi.ro

*      Wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Voicu

             SUS


 

HOME     

PERSONAL PAGE

SUS