Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 

 

  Prof. univ. emerit dr. ing. Mihail Voicu

Membru al Academiei Române

 

 

                        

                                                                      


|    Date personale    |    Activitatea didactică    |    Activitatea ştiinţifică    |    Publicaţii    |    Varia     |    Contact     |

Câteva cărți

Voicu M., INTRODUCERE IN AUTOMATICA (Editura POLIROM, 2002).

Voicu M. (Ed.),  ADVANCES iN AUTOMATIC CONTROL. (Kluwer Academic Publishers, 2004).

Voicu M., TEORIA SISTEMELOR (Editura Academiei Române, 2008);

                           & cap. 3 de curs  - Procese stochastice și teoria filtrării

                                Voicu M., TEHNICI DE ANALIZĂ A STABILITĂȚII SISTEMELOR AUTOMATE, (Editura Tehnică, Bucureşti, 1986).

Publicații privind stabilitatea pe componente

Voicu M., Free response characterization via flow invariance. 9th World Congress of IFAC, 1984, vol. V, 12-15

Voicu M., Componentwise asymptotic stability of the linear constant dynamical systems. IEEE Trans. AC, 1984, no. 10, 937-939

Voicu M., Application of flow-invariance method in control theory. 10th World Congress of IFAC,1987, vol. 8, 364-369

Păstrăvanu O., Voicu M., Interval matrix systems – flow invariance and componentwise asymptotic stability. Diff. and Int. Eq., 2002, vol. 15, no. 11, 1377–1394

Păstrăvanu O., Voicu M., Necessary and sufficient conditions for componentwise stability of interval matrix systems. IEEE Trans. AC, 2004, no. 5, 1016-1021

Păstrăvanu O., Voicu M., Generalized matrix diagonal stability and linear dynamical systems. Linear Algebra and Its Appl., 2006, vol. 419, 2-3, 299-310.

Publicaţii recente

Voicu M. (Ed.), Advances in Automatic Control. Kluwer Academic Publishers,

International Series in Engineering and Computer Science, 754, Boston, 2004; 456 p.

Păstrăvanu O., Voicu M., On the componentwise stability of linear systems. International Journal

                          of Robust and Nonlinear Control, Vol. 15, Issue 1; pp. 15 23.

Păstrăvanu O., Matcovschi M.-H., Voicu M., Diagonally-invariant exponential stability.

16th World Congress of International Federation of Automatic Control,

Prague, July 4-8, 2005; Proceedings on CD; 6 p.

Voicu M., Secolul XXI sau cum descinde secolul XXI din mileniul II.

                          Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006; 174 p.

Voicu M., Qualitative analysis of dynamical system via flow-invariance method. Invited conference;

                          5th Europ. Conf. on Intelligent Systems and Technology (ECIT 2008), Romanian Academy, Iasi Branch, 2008.

Voicu M., Systems Theory (in Romanian).  Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008; 416 p.

Păstrăvanu O., Matcovschi M. Voicu M., Invariant-set-based analysis and design; a survey of some noticeable

                        contributions. Romanian J. of Information Sci & Technology, 2009, nr. 4, pp. 425-439.

Voicu M., Internal evaluation of study programme quality.  Quality Assurance Rev. for Higher Educ., 2009, nr. 1, pp. 79- 83.

Voicu M., Păstrăvanu O., Dima A. (Eds.), Proc. of  4th National Conference of Romanian Academy of Technical Sciences,

                        Iaşi, Nov. 19-20, 2009, vol. 1.  AGIR , Bucureşti, 2009; 324 p.

Voicu M, 2009, Elemente de teoria distribuţiilor. În Dumitrache I. (coord.), Automatica, Editura Academiei Române,

                         vol. I, subcap. 1.4, pp. 91-104; ISBN 978-973-27-1883-4, 978-973-27-1882-7                                

                                 Voicu M., 2009, Proprietăţi structurale. În Dumitrache I. (coord.), Automatica, Editura Academiei Române,

                                                          vol. I, cap. 5, pp. 229-255; ISBN 978-973-27-1883-4, 978-973-27-1882-7

                                 Voicu M., 2009, Conducerea optimală. În Dumitrache I. (coord.), Automatica, Editura Academiei Române,

                                                          vol. I, subcap. 13.3, pp. 648-670; ISBN 978-973-1883-4

Voicu M., Interconexiuni. Editura Academiei Române, București, 2010.

Voicu M., Robust controller including a modified Smith predictor for AQM supporting TCP flows. Control Engrg and Appl. Informatics,

                       2012, Vol.14, No.3, pp. 3-8.

Matcovschi M. H., Pastravanu O., Voicu M., 2012, Right bounds for eigenvalue ranges of interval matrices - Estimation principles vs global optimization,

                       Journal of Control Engineering and Applied Informatics, vol. 14, no. 1, pp. 3-13.

 

Un interviu

                                ZIP  Voicu M., Ghici cine vine la cină?  Interviu TV.

                           

                                                                                 Site designed, maintained and webmastered by Mihail Voicu

                                Last modified: March 2019


Date personale


Studii

*       1961       - Liceul teoretic din Paşcani, secţia reală

*       1966       - Facultatea de Electrotehnică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

*       1977       - Facultatea de Matematică, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

*       1972/73  - Universitatea Tehnică din Karlsruhe (Germania), Institutul de Sisteme Automate,   

                                      specializare în teoria  sistemelor; finalizarea tezei de doctorat

*       1974       - Doctor inginer în specialitatea automatizări industriale, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi


Experienţa profesională

            în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

*         1967 – 1975:       asistent universitar

*         1975 – 1986:       şef de lucrări

*         1986 – 1990:       conferenţiar universitar(supl.)

*         1990 –  2012:      profesor universitar

*         2012  prezent:  profesor universitar emerit

*        Facultatea de Automatică şi Calculatoare

*        Catedra de automatică şi informatică aplicată

 

Competenţe

*      Teoria sistemelor şi Automatică

*      Automatizări industriale şi în energetică


Funcţii de conducere în învăţământ şi cercetare

*       2018 prezent:   Secretarul Biroului Academiei Române - Filiala Iaşi

*       20142018:      Preşedintele Academiei Române - Filiala Iaşi

*       20122014:      Secretarul Biroului Academiei Române - Filiala Iaşi

*       2008 2012:      Preşedintele Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

*       2006 2012:      Preşedintele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii                              

*       2004 – 2008:      Prorectorul didactic al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi
                              Preşedintele Consiliului Academic
, Preşedintele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

*       1992 – 2004:      Decanul Facultăţii de Automatica şi Calculatoare
                              În acest timp s-a construit şi s-a dat in funcţiune, la 30 septembrie 1998, noua clădire a

                                    Facultăţii de Automatică şi Calculatoare (7690mp, investiţie MEC, în valoare de

                                    2.300.000 USD – la la cursul din  31.12.1998) pentru circa 120 cadre didactice

                                    şi 1400 studenţi.

                                    Primele cursuri de automatizări s-au ţinut începând cu anul  universitar 1962-1963.

                                    Învăţământul de automatică şi calculatoare a luat fiinţă în 1978 în cadrul Facultăţii de

                                    Electrotehnică. Facultatea de Automatică şi Calculatoare a luat fiinţă în 1990.

*       1990 – 1992:      Şeful Catedrei de Automatică şi informatică industrială

*       2005 – 2010:      Directorul Centrului de excelenţă „Teoria şi ingineria sistemelor”

*       1996 – 2012:      Directorul coordonator al Editurii „Politehnium” din Iaşi

*       1995 – 2005:      Directorul Centrului de cercetări „Automatica şi informatică tehnică”

*       2007 2014:      Preşedintele Comisiei de experţi permanenţi pentru Stiinţe Inginereşti II (CEPSI II), ARACIS  

*       1991 – 1993.      Rectorul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

 

Titluri ştiinţifice

*             membru corespondent al Academiei Române

*             membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, preşedintele Filialei Iaşi  

*              vicepreşedinte al Comisiei de automatica teoretica si teoria controlului optimal

                                         în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române

*             membru senior al Institute of Electrical and Electronics Engineers (Control Systems Society) (SUA)

*             membru al American Mathematical Society (SUA)

*             membru în Comitete Tehnice ale International Federation of Automatic Control (IFAC)

*             iniţiator, membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Române de Automatica şi Informatică Tehnică

*             membru al Forumului pentru Societatea Informaţională (Academia Română)


Distincţii

*             Premiul «Aurel Vlaicu» al Academiei Române

*             Mare Ofiţer al Ordinului «Meritul pentru Învăţământ»

*             Copernicus Fellow; European Research Grant No. ERB3510PL920636 / 93

*             Diploma şi insigna jubiliară acordate de IPA SA Bucureşti pentru „aportul deosebit la promovarea

                progresului tehnic şi contribuţia la activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologica în

                domeniul automatizărilor”

*             Diploma şi medalia «Gr. T. Popa» acordate de Universitatea de Medicina şi Farmacie

                ”Gr. T. Popa” din Iaşi pentru contribuţia la dezvoltarea Facultăţii de Bioinginerie Medicala

                  SUS


Activitatea didactică


Cursuri

*             Introducere în automatică (vezi suportul de curs)

*             Teoria sistemelor I            (vezi fişa disciplinei)

*             Teoria sistemelor II           (vezi fişa disciplinei)

*             Sisteme automate cu parametri distribuiţi  (vezi fişa disciplinei)

Manuale (selecţie)

*             Voicu M., Teoria sistemelor, Institutul Politehnic din Iaşi, 1980; 589 p. (2 vol.).

*          Voicu M., Asandei D., Echipamente telemecanice, Institutul Politehnic din Iaşi, 1982; 185 p.

*          Voicu M., Silion R., Păstrăvanu O., Codreanu C., Grigoraş V., Bibliotecă de programe pentru aplicaţii în

                         teoria sistemelor, Institutul Politehnic din Iaşi, 1984; 320 p.

*          Voicu M, Lazăr C., Sisteme de conducere a roboţilor industriali, Institutul Politehnic din Iaşi, 1987; 230 p.

*          Voicu M. Păstrăvanu O., Schönberger F., Ferariu L., Introducere în automatică, culegere de probleme,

                         Editura Matrixrom (ISBN 973 685 135 4), Bucureşti, 2000; 220 p.

*          Voicu M., Introducere în automatică, ediţia a II-a, Editura POLIROM (ISBN 973 681 111 5), Iaşi, 2002;

                         XIV+264 p.

                 SUS


Activitatea ştiinţifică


Cercetări teoretice în domeniul teoriei sistemelor şi al automaticii

*       Caracterizarea proprietăţilor sistemelor dinamice

*       Modelare, simulare, identificarea parametrilor, estimarea stării, diagnoza proceselor

*       Sinteza regulatoarelor automate, aplicaţii de timp real şi ale IA în automatică

*       Conducerea optimală şi adaptivă a sistemelor dinamice

*       Aplicarea metodei invarianţei de flux în analiza şi sinteza sistemelor dinamice

*       Analiza şi sinteza sistemelor dinamice bazată pe modele nerecursive

Cercetări teoretice şi aplicative in domeniul automatizărilor

*       Traductoare, regulatoare automate, dispozitive de comandă, de protecţie şi de semnalizare

*       Automatizări industriale şi în electro- şi termoenergetică

*       Sisteme de vedere artificiala şi de recunoaştere a formelor cu aplicaţii în robotică

*       Roboţi industriali, sisteme de fabricaţie flexibile integrate cu calculatorul

Rezultate

*         Distribuţia spaţială a potenţialului şi gradientului de potenţial funcţie de parametrii inductivi şi capacitivi

        ai unei bobine cilindrice modelată ca sistem dinamic cu parametri distribuiţi

*         Identificarea completă a proceselor dinamice liniare deterministe continue în timp pe baza matricei

        Hankel a coeficienţilor Taylor ai unei funcţii de transfer

*         Definirea şi analiza regimului deformant din reţelele electrice industriale ca proces aleatoriu;

        compensarea optimala a regimului deformant utilizând filtre Wiener autoadaptive

*         Interconexiunea Kirchhoff, interconectabilitatea Kirchhoff ca proprietate a sistemelor dinamice

        multivariabile şi elementele patologice ale interconxiunii Kirchhoff

*         Definirea şi caracterizarea stabilităţii asimptotice pe componente, stabilităţii exponenţial

        asimptotice pe componente, stabilităţii absolute pe componente, stabilizării pe componente

        şi estimatorului de stare cu eroare descrescătoare exponenţial pe componente

*         Baza matematica a testării experimentale a controlabilităţii stării utilizând modelul nerecursiv

        al unui sistem dinamic liniar şi sinteza regulatorului după stare în problema de conducere optimală

        liniar-pătratică

*         Rezultatele cercetărilor aplicative, în cadrul unor contracte de cercetare, s-au concretizat în

        soluţii finalizate prin zece brevete de invenţie

*         Dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice în domeniul automaticii şi informaticii

        industriale: cinci proiecte TEMPUS (1 - coordonator); director de grant CNFIS cod 6, poz. 2,

        (finanţat de Banca Mondiala şi Guvernul României, 220.000 USD), sistem integrat de

        laboratoare pentru studiul domeniului fabricaţiei asistate de calculator

Conducere de doctorat în automatică

*       Doctori

*      Octavian Păstrăvanu, Modelarea şi conducerea sistemelor dinamice cu parametri necunoscuţi, 1992.

*      Bogdan Moroşan, Sisteme cu structură variabilă numerice, abordate prin metoda invarianţei de flux, 1994.

*      Elena Poli, Tehnici de programare în timp real destinate conducerii proceselor industriale, 1995.

*      Teodor Marcu, Tehnici de recunoaştere a formelor pentru diagnoza proceselor industriale, 1995.

*      Francisc Schönberger, Metode şi tehnici de autoacordare a algoritmilor de conducere numerică

                             a proceselor industriale, 1998.

*      Gabriela Varvara, Contribuţii la modelarea hemoreologică cu aplicaţii la reţelele microvasculare, 1998.

*      Silviu Ifrim, Metode sintactice în recunoaşterea formelor cu aplicaţii în automatizarea flexibilă, 1998.

*      Letiţia Mirea, Tehnici ale inteligenţei artificiale aplicate la diagnoza proceselor industriale, 2002.

*      Elena Şerban, Sinteza automată a semnalelor de excitaţie pentru instalaţii de testare în ingineria seismică, 2003.

*      Lavinia Ferariu, Algoritmi evolutivi de conducere a proceselor industriale, 2004.

*      Otilia Păduraru, Studii computaţionale asupra mecanismelor de generare a pachetelor de impulsuri

                             în neuronii corticali, 2005.

*      Mircea Hulea, Analiza şi proiectarea unui sistem pentru recunoaşterea vocală independentă de vorbitor,

                             bazat pe reţele neuronale, 2008.

*   Cristina Hălăucă, Controlul predictiv generalizat în domeniul delta, 2009.

*      Mircea Lazăr, Algoritmi de control predictiv pentru sisteme neliniare, 2009.

                      SUS


Publicaţii


367 publicaţii ştiinţifice, manuale universitare, rapoarte şi referate ştiinţifice, din care:

·         227  lucrări ştiinţifice originale publicate, din care:

                    35 monografii/capitole, din care: 11 monografii, 24 capitole de cărţi

                    78 de lucrări în reviste, din care: 26 ISI, 51 BDI, 1 cu referenţi

                             104 lucrări în volume, din care: 101 în proceedings (39 ISI sau BDI) şi 3 independente

                               10 brevete de invenţie

·           17  manuale universitare și suporturi de curs (13+4)

·           66  rapoarte de cercetare ştiinţifică (granturi şi contracte )

·           56  referate, conferinţe şi comunicări (22 la Comisia de automatică teoretică şi teoria controlului optimal

                  a Filialei Iaşi a Academiei Române)

Lucrări semnificative publicate

Monografii (selecţie)

*      Voicu M., Tehnici de analiză a stabilităţii sistemelor automate, Editura Tehnică, Bucureşti, 1986; 390 p.

*      Voicu M., Sisteme automate multivariabile, Ed. „Gh. Asachi” (Politehnium), (ISBN 973 95650 8 5), Iaşi, 1993; 264 p.

*      Voicu M., Teoria sistemelor cu aplicaţii în bioingineria medicală, Editura „Gh. Asachi” (Politehnium)

                      (ISBN 973   8050 71 5), Iaşi, 2001; 220 p.

*      Voicu M, Păstrăvanu O., Non - Recursive Models in Control System Analysis and Design, Editura Dosoftei

                      (ISBN 973 9135 31 5), Iaşi, 1997; 144 p. (based on the Scientific Report of European Research Grant No.

                      ERB3510PL920636 / 93)

*      Voicu M. (Ed.), Advances in Automatic Control. Kluwer Academic Publishers (ISBN 1-4020-7607-X), International

                      Series in Engineering and Computer Science, 754, Boston, 2004; 456 p.

*      Gabko P., Kopacek P., Voicu M. (Eds), Computer Science Topics in Automatic Control Engineering Education,

                      Vienna University of Technology,1993; SEFI Documents, No. 10/1993, Bruxelles (ISBN 2 87352 012 4),

                      243 p.

*      Voicu M., Secolul XXI sau cum descinde secolul XXI din mileniul II. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006;

                     174 p

*   Voicu M., Teoria sistemelor. Editura Academiei Române (ISBN 978-973-27-1673-1), Bucureşti, 2008; 416 p.

    Capitole de cărţi (selecţie)

*  Păstrăvanu O., Voicu M., Eigenvalues assignment method based on non-recursive linear models.
In V. Barbu (Ed.), Differential Equations and Control Theory, Logman, 1991, pp. 264-272

*  Voicu M., Păstrăvanu O., Componentwise asymptotic stability induced by symmetrical polyhedral       time-dependent constraints. In V. Barbu et al. (Ed.), Analysis and Optimization of Differential Systems, Kluwer Academic Publishers, IFIP Series, vol. 249, Boston, 2003, pp. 433-442

*  Păstrăvanu O., Voicu M., Componentwise asymptotic stability - from flow-invariance to Lyapunov functions. In M. Voicu (Ed.), Advances in Automatic Control; Kluwer Acad. Publ., Boston, 2004; pp. 257 – 270

*  Voicu M., Păstrăvanu O., Setting up the reference input in sliding motion control and its closed-loop tracking performance. In M. Voicu (Ed.), Advances in Automatic Control; Kluwer Acad. Publ., Boston, 2004; pp. 383-392

*  Voicu M., Păstrăvanu O., Flow-invariance method in control – a survey of some results. In M. Voicu (Ed.), Advances in Automatic Control; Kluwer Acad. Publ., Boston, 2004; pp. 393 - 434

 

Lucrări premiate de Academia Română (premiulAurel Vlaicu”)

*      Voicu M., On the application of the flow-invariance method in control theory and design. 10th IFAC World Congress, Munich, July 26-31, 1987; Preprints, IFAC, vol. VIII, pp. 364-369

*      Voicu M., Observing the state with componentwise exponentially decaying error. Systems & Control Letters, 9,1987, pp. 33-42

Lucrări publicate în reviste (selecţie)

*      Voicu M., Identification complčte des processus dynamiques linéaires. Rev. Fr. d'Automatique, Informatique et de Recherche opérationnelle, nr. J-2, 1972, pp. 87-95

*  Voicu M., Sebastian L., Analyse des Verzerrungsbetriebes von industriell angewandten elektrischen Netzwerken mittels dynamisch statistischer Methoden. El. Zeitschrift A, 6, 1974, pp. 310-315

*     Voicu M., Analyse der inneren stochastischen Störung, formelle Ursache des Verzerrungsbetriebes von industriellen Netzwerken mittels dynamisch statistischer Methoden. Bul. Inst. Politehnic Iaşi, III, 3-4, 1977, pp. 53-60

*      Voicu M., System matrix with prescribed off-diagonal entries obtained via state feedback. Bul. Inst. Polit. Iaşi, IV, 1997, pp. 5-9

*   Voicu M., Adaptive Wienerfilter für die optimale Dämpfung des Verzerrungsbetriebes von industriellen elektrischen Netzwerken. Bul. Inst. Polit. Iaşi, III, 3-4, 1979, pp. 77-86

*     Voicu M., Kirchhoff interconnectability of linear constant dynamical systems. International Journal of Systems Science, 8, 1980, pp. 907-919

*     Voicu M., State constraints and asymptotic stability of linear constant dynamical systems. Bul. Inst. Polit. Iaşi, III, 3-4, 1981, pp. 57-60

*    Voicu M., Componentwise asymptotic stability of the linear constant dynamical systems. IEEE Trans. on Automatic Control, 10, 1984, pp. 937-939

*     Voicu M., Gerschgorinsche Kreise und die komponentenweise Stabilisierung. Bul. Inst. Polit. Iaşi, III, 1985, pp. 45-50

*      Voicu M., Păstrăvanu O., Practical testing of state controllability. Syst. Sci. , 3-4, 1987, pp. 93-105

*     Voicu M., Păstrăvanu O., On the dimension of linear dynamical systems. Bul. Inst. Polit. Iaşi, III, 1-4, 1988, pp. 21-26

*     Păstrăvanu O., Voicu M., A microcomputer-based teaching environment for control engineering. Systems Analysis, Modelling and Simulation, 11, 1989, pp. 933-937

*      Voicu M., Moroşan B., Variable structure controller for feedback positioning of dc electric motor.
Rev. Roumaine des Sci. Techn., ser. el. energ., 2, 1991, pp. 247-264

*      Voicu M., Păstrăvanu O., An approach to linear-quadratic control problem using non-recursive models. Bul. Inst. Polit. Iaşi, IV, 1992, pp. 61-72

*      Voicu M., On the McMillan degree of a strictly proper rational matrix. Bul. Inst. Polit. Iaşi, IV, 1993, pp. 35-40

*    Moroşan, B. I., Voicu M., General sliding mode systems analysis and design via flow invariance method. Studies in Informatics and Control, 4, 1994, pp. 347-366

*  Păstrăvanu O., Voicu M., Geometric approach to eigenvalues assignment with decoupled finite effect sequence constraints. Systems Analysis and Simulation, 18-19, 1995, pp. 119-122

*      Voicu M., System matrix with prescribed off-diagonal entries obtained via state feedback. Bul. Inst. Polit.  Iaşi, IV, 1997, pp. 5-9

*     Voicu M., Moroşan B. I., Variable structure control system characterization and design via flow -invariance method. Int. Journal Automation Austria, 1, 1997, pp. 12-15

*      Păstrăvanu, O., Voicu, M., Preserving componentwise asymptotic stability under disturbances.
Rev. Roumaine des Sci. Techn., ser. el. energ., 3, 2000, pp. 413-425

*     Păstrăvanu, O., Voicu, M., Quasi-behavioural approach to eigenvalue assignment. Rev. Roumaine des Sci. Techn., ser. el. energ., 3, 2000, pp. 373-389

*   Păstrăvanu, O., Voicu, M., Robustness of componentwise asymptotic stability for a class of nonlinear systems. Proc. of Romanian Academy, A, 1-2, 2001, pp. 61-67

*   Păstrăvanu O., Voicu M., Componentwise asymptotic stability of interval matrix systems. Journal of Diff. and Integral Equation, 11, 2002, pp. 1377-1394

*    Voicu M., Păstrăvanu O., Time-domain and parametric L2-properties corresponding to Popov inequality. Kybernetika, 5, 2002, pp. 617 – 629

*      Păstrăvanu O., Voicu M., Dynamics of a class of uncertain systems under flow-invariance constraints.
Int. Journ. of Math. and Mathematical Science
, 2003, pp. 263 – 294

*     Voicu M, Păstrăvanu O., Exploring the componentwise absolute stability of endemic epidemic systems via SIR models., Control Engineering and Applied Informatics (ISSN 1454-8658), 2002, No. 4, pp. 23-28

*    Matcovschi M., Păstrăvanu O., Voicu M., Componentwise absolute stability of Hopfield neural networks without delay. Rev. Roum. des Sci. Techn., ser. el. energ., 4, 2003, pp. 495 - 504

*     Păstrăvanu O., Voicu M., Necessary and sufficient conditions for componentwise stability of interval matrix systems. IEEE Trans. on Automatic Control, 5, 2004, pp. 1016 – 1021

*      Păstrăvanu O., Voicu M., On the componentwise stability of linear systems. International Journal of Robust and Nonlinear Control (published online: October 7, 2004), Vol. 15, Issue 1 (Jan. 10, 2005); pp. 15-23.

*      Păstrăvanu O., Voicu M., Generalized matrix diagonal stability and linear dynamical systems. Linear Algebra and Its Applications, 419 (2006), pp. 299 310.

*    Voicu M., Determination of McMillan degree via Hankel block matrices associated to Taylor series expansion.

Studies in Informatics and Control , vol. 16 (2007), no. 4, pp. 393-400.

*   Matcovschi M.-H., Păstrăvanu O., Voicu M., Invariant sets with arbitrary time-dependence in the dynamics of linear systems with interval-type uncertainties. Control Engineering and Applied Informatics (ISSN 1454-8658), 2007, Vol. 9, No. 3-4, pp. 36-42.

 

Lucrări publicate în volume ale unor conferinte(selecţie)

*     Voicu M., Free response characterization via flow invariance. 9th World Congress of International Federation of Automatic Control, Budapest, 2-6 July 1984; Preprints, IFAC, vol. V, pp. 12-17.

*     Voicu M., Structural properties of the spatial manipulating systems in connection with the state and control constraints. 1st IFAC Symp. on Robot Control, Barcelona, Nov. 6-8 1985; Proceedings, IFAC, pp. 425-428.

*     Voicu M., On the application of the flow-invariance method in control theory and design. 10th World Congress of International Federation of Automatic Control, Munich, July 26-31, 1987; Proceedings, IFAC, vol. VIII, pp. 364-369.

*     Voicu M., Păstrăvanu O., Lazăr C., Design and numerical implementation of a state estimator for biosynthesis processes. IFAC Modelling and Control of Biotechnical Processes, Colorado (USA), 1992; Proceedings, IFAC, pp. 350-362.

*    Voicu M., Păstrăvanu O., Optimal control design based on non-recursive linear models. 3rd European Control Conf., ECC1995, Univ. La Sapienza, Roma, 1995; Proc. vol. 1, pp. 501-506.

*    Voicu M., Pănescu, D., Dumbravă, St., Combining AI with simulation techniques in CIM control. Proc. 9th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems (LSS 2001), Institute of Informatics , Bucharest, 2001; pp. 190-195. In: Filip F.G. et al. (Eds), Large Scale Systems: Theory and Applications 2001 (LSS’01), Elsevier Science Ltd. (Pergamon), Oxford.

*    Voicu M.,Voicu M., Păstrăvanu O., Componentwise asymptotic stability induced by symmetrical polyhedral time-dependent constraints. IFIP Conference “Analysis and optimization of differential systems”, 2002, UniversitateaOvidius”, Constanţa. In V. Barbu et al. (Ed.), Analysis and Optimization of Differential Systems, Kluwer Academic Publishers, IFIP Series vol. 121, Boston, 2003; pp. 433-442.

*  Păstrăvanu O., Voicu M., Norm-Based Approach to Componentwise Asymptotic Stability. 11th IEEE Mediterranean Conf. on Control and Automation, June 17-20, 2003, Rhodes; Proceedings on CD, 6p.

*  Păstrăvanu O., Voicu M., Componentwise Stabilizability And Detectability Of Linear Systems. European Control Conference, ECC 2003, University of Cambridge; Proceedings on CD, 6 p.

*      Păstrăvanu O., Matcovschi M.-H., Voicu M., Diagonally-invariant exponential stability. 16th World Congress of International Federation of Automatic Control, IFAC, Prague, July 4-8, 2005; Proceedings on CD; 6 p.

*      Păstrăvanu O.,  Matcovschi M.-H., Voicu M., Time-Dependent Invariant Sets in System Dynamics. IEEE Conf. on Control Application, München, October 4-6, 2006; Proc. on CD; 6 pp.

*   Păstrăvanu O., Matcovschi M.H., Voicu M., Majorant matrices in the qualitative analysis of interval dynamical systems. European Control Conference 2007, Kos, Greece 2-5 July 2007; Proceedings on CD, 6p.

*   Voicu M., Matcovschi M. H., Păstrăvanu O., Invariant and contractive sets in motion stability analysis of a mobile robot. 4th IFAC Conf. on Management and Control of Production and Logistics MCPL 2007, Sibiu, September 27- 30, 2007. Proceedings (ISBN 978-973-739-481-1), pp.133-138.

 

Brevete de invenţie (selecţie)

*      Voicu M., Metodă şi dispozitiv de identificare completă a proceselor automatizate liniare, Brevet 73 715/1980

*      Voicu M., Ţiţariu I., Asandei D., Procedeu si dispozitiv de comanda a servomotoarelor asincrone, Brevet 72 589/1979

*      Bejan I., Voicu M., Pal C., Asandei D., Lazăr C., Regulator extremal pentru bobine de stingere, Brevet 92 134/1985

*      Voicu M., Lazăr C., Asandei D., Pal C., Leca M., Generator de semnale funcţii scară, Brevet 91 690/1986

*      Lazăr C., Voicu M., Leca M., Asandei D., Pal C., Procedeu şi dispozitiv pentru codarea imaginii TV, Brevet 94 966/1988

         SUS


Varia


Participări la programe internaţionale

*             TEMPUS JEP 0886/1990 „Higher Education in Control Engineering

*             TEMPUS JEP 02011/1991 „Improvement in Automatic Control Technologies”- EU Grant No.

          ERB3510PL920636,  Copernicus - fellow, Universitatea Tehnica din Karlsruhe (Germania),

          Institutul de Sisteme Automate (prof. univ. dr. ing. Volker Krebs), 01.07 - 30.09.1993.

          Research Report: „Controllability analysis, pole assignment, structural synthesis and linear

          quadratic optimal control based on non-recursive mathematical models

*             TEMPUS JEP 07101/1994 „Development in Romania of Short-Term Higher Education in Computing

          Centered on Distributed Processing and Its Application

*             TEMPUS MJEP 11467/1996 „EU Compatible Training in Industrial Automation – COMPANION” -

          coordonator de proiect

*             TEMPUS UM-JEP 13133/98 „Quality Management”

*             MATRA, 2001, proiect pentru evaluarea calităţii învăţământului universitar, finanţat de Duch Institute

          for Public Administration, Duch Association of Universities


Mobilităţi externe

*             Universitatea Tehnică din Karlsruhe

*             Universitatea Tehnică din Praga

*             Institutul Naţional Politehnic din Grenoble

*             Universitatea „Gerhard Mercator” din Duisburg

*             Centrul de Cultura Ştiinţifică „A. Volta”, Como

*             Universitatea Tehnică din Viena


Alte activităţi

*             membru al comitetului editorial al Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi

*             iniţiator şi coordonator al secţiei IV (Automatica şi Calculatoare, ISSN 1220 2169) a Buletinului Institutului

          Politehnic din Iaşi

*             membru al comitetului editorial al Revistei Române de Informatică şi Automatică

*             membru al colegiului redacţional al revistei Control Engineering and Applied Informatics (ISSN 1454-8658),

          editată de Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică

*             membru în comitetul internaţional de program a 37 de conferinţe şi simpozioane internaţionale

*             referent al revistelor: Zentralblatt für Mathematik, Mathematical Reviews, Automatica (IFAC),

          European Journal of Control, Linear Algebra and Its Applications, IEEE Transactions on Automatic Control,

          Tamkang Journal of Mathematics, Numerical and Functional Analysis, Proceedings of the Romanian Academy (series A)

*             referent al IFAC Simposia and World Congresses 1999 (Beijing), 2002 (Barcelona), Praga (2005), Seul (2008)

*             referent al Oficiului Naţional Tempus

*         expert evaluator al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior şi al Consiliului

          Naţional de Finanţare a Învăţământul Superior

*             membrul al Comisiei de ştiinţe inginereşti 2 a Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică

*            expert al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior

*             membru în peste 50 de comisii de doctorat

            SUS


Contact


*       Consultaţii: Facultatea de Automatică şi Calculatoare, etaj 1, sala A1-5, miercuri între orele 12 – 13

*       E-mail :  mvoicu@ac.tuiasi.ro

*       Telefon :  +40 232 214290; +40 232 278680 / int 1303
          Catedra                          Tel/Fax
: +40 232 230751

                Decanatul Facultăţii     Tel/Fax : +40 232 231343

 

*       Pagina personală în limba engleză: www.mvoicu.ac.tuiasi.ro

*      Wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Voicu

             SUS


 

HOME     

PERSONAL PAGE

SUS